172

Tuomo Suihkonen

Kerava
luokanopettaja, pääluottamusmies, 47

Olen Tuomo Suihkonen kolmen lapsen 47-vuotias isä Keravalta. Olen luokanopettaja ja JUKOn pääluottamusmies ja OAJ:n alueyhdistyksen puheenjohtaja sekä OAJ:n valtuuston jäsen. Näissä työtehtävissä ja luottamustoimissa olen tottunut vaikuttamaan, edistämään edustettavieni asioita ja työhyvinvointia työelämässä ja luomaan työrauhaa työpaikoilla. Olen toiminut myös työhyvinvointihankkeen päätulenkantajana Keravalla 2020. Harrastuksiini kuuluvat painonnosto, lenkkeily kahden koirani kanssa, penkkiurheilu, musiikin kuuntelu ja laulaminen omaksi iloksi sekä tietysti omien lähes aikuisten lasteni harrastusten seuraaminen. Olen aikaansaava, yhteistyökykyinen, sosiaalinen, puhelias ja aina valmis kuuntelemaan.

Minulle tärkeitä asioita ovat lasten ja nuorten hyvinvointi ja mielenterveyden edistäminen, kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiat, liikunta, urheilu ja kuntoliikunnan edistäminen, terveelliset elämäntavat, perheiden hyvinvointi vauvasta vaariin, työelämän joustavuus ja työhyvinvointi sekä kestävä kehitys. Minusta nyt on katsottava tulevaisuuteen ja tehtävä hyviä ja kestäviä päätöksiä ja ratkaisuja kasvatuksen ja opetuksen, kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin, järkevän kaavoituksen ja terveen rakentamisen puolesta. Kaikenlaisen kiusaamisen ennalta ehkäisy ja siihen puuttuminen kaikkialla ja kaikissa yhteisöissä on välttämätöntä. Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen on saatava kuntoon monin eri keinoin. Pidän tärkeänä opettajamitoitusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle keinoksi pienentää ryhmäkokoja. Inkluusioon liittyvä kolmiportaisen tuen resursointi on hoidettava hyvin ja samalla on kartoitettava erityisluokkien tarve. Oppilashuollon tuki lapsille ja nuorille, varhainen puuttuminen moniammatillisella yhteistyöllä ja erilaisten tukimuotojen ja terapian nopea saanti ja riittävyys on saatava kuntoon.

Kuntoliikuntaa ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen kaikin tavoin on tärkeää. Liikuntaharrastuspaikkojen kunnosta huolehtiminen ja uusien liikuntapaikkojen rakentaminen tarvittaessa on tärkeää. Myös paikallisen kulttuurielämän, taiteen ja taideopetuksen, Keravan musiikkiopiston, kirjaston, Sinkan ja Keravan museon tukeminen ja kehittäminen on välttämätöntä.

Kaupungin työntekijät ja heidän työhyvinvointinsa on minulle sydämen asia. Kun he voivat hyvin, jaksavat he palvella kuntalaisia eri toimialoilla ja toimipisteissä parhaalla mahdollisella tavalla. Paikallisten yrittäjien onnistuminen ja tukeminen on elintärkeää.

Olen valmis vaikuttamaan Keravalla kuntalaisten palveluiden parantamiseksi ja Keravan kaupungin kehittämiseksi kaikkien keravalaisten lasten ja nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden, kaupungin työntekijöiden, yrittäjien ja eläkeläisten parhaaksi hyvässä yhteistyössä muiden päättäjien ja eri yhteisöjen kanssa. Etenkin näin poikkeusaikana tarvitsemme yhteistyökykyisiä päättäjiä kunnanvaltuustoon. Olen valmis käärimään hihat kaikkien keravalaisten yhteiseksi hyväksi. Sinä päätät, olenko minä oikea henkilö edistämään Keravan kaupungin asioita näissä "koulutusvaaleissa". Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisen myötä (=SOTE) koulutuksen osuus kuntapalveluissa tulee kasvamaan. Opettajakoulutuksen ja mittavan opettaja- ja luottamustyökokemuksieni myötä olen käytettävissä.

Vaaliteemat

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen

Lasten ja nuorten hyvinvointiin täytyy vaikuttaa ennalta ehkäisevästi. Neuvola ja perheneuvolatyö on tärkeää. Laadukas varhaiskasvatus on kivijalka, jonka päälle on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Perheitä tulee tukea siten, että heillä on aito mahdollisuus valita oman tilanteensa mukaan, miten ja missä lapsensa kasvattavat. Moniammatilliseen yhteistyöhön, terapian nopeaan saantiin ja lasten ja nuorten monipuolisen harrastustoiminnan tukemiseen kannattaa panostaa. Kiusaamiseen on puututtava nyt.

Laadukkaat kasvatus- ja opetuspalvelut

Pidän tärkeänä opettajamitoitusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle keinoksi pienentää ryhmäkokoja. Inkluusioon liittyvä kolmiportaisen tuen resursointi on hoidettava hyvin ja samalla on kartoitettava erityisluokkien tarve. Oppilashuollon tuki lapsille ja nuorille, varhainen puuttuminen moniammatillisella yhteistyöllä ja erilaisten tukimuotojen ja terapian nopea saanti ja riittävyys on saatava kuntoon. Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen resurssit on laitettava kuntoon.

Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointi kuntoon

Kaupungin työntekijöiden työssä jaksaminen ja työhyvinvointi täytyy saada kuntoon. Sairauslomien pienentämiseksi tulee panostaa hyvään kannustavaan johtamiseen ja ongelmien ennalta ehkäisyyn. 2020 työhyvinvointihanke oli hyvä lähtölaukaus oikeaan suuntaan, kun hankkeeseen osallistujille tarjottiin tunti keppijumppaa viikossa työajalla. Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointi näkyy palveluiden paranemisena tavalliselle kuntalaiselle ja on siksi tärkeää.