169

Vaito Niinisalo

Kerava
Metsätalousyrittäjä, insinööri, 71

Olen ollut keravalainen yli 40v, syntyisin Kymenlaaksosta ja nykyisin asumme Saviolla 50-luvun ok-talossa.
Terveydenhoitaja vaimoni on toiminut Keravan kaupungilla terveysneuvonnan osastonhoitajana edistäen lasten ja heidän vanhempiensa terveyttä ja hyvinvointia.
Nyt hän "luotsaa"Keravan Sydänyhdistystä ja toimimme myös yrittäjinä terveys- ja hyvinvointi yrityksessämme.
Tyttäremme Anna-Kaarina on kasvatustieteen maisteri ja toimii luokanopettajana Ahjon koulussa.
Poikamme Tuomas on VR:n tekniikassa DI:n tehtävissä.Heillä on omat perheet ja meillä viisi erittäin energistä lastenlasta ilonamme.
Työurani aloitin autokorjaamolla, josta tieni vei armeijaan Ilmavoimien teknilliseen kouluun Kauhavalle. Metsäteollisuuteen tutustuin Enso Gutzeitin kunnossapitotyönjohtajana. Siirryttyäni Finnairin palvelukseen, toimin yli 35v. tekniikassa vastaten huoltokorjaamon tekniikasta, budjetoinnista sekä henkilöstöhallinnosta. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan sekä yhteisten asioiden edistämisestä.
Insinöörien koulutusta , työnsisältöä sekä muuta edunvalvontaa olen ollut kehittämässä Yksityistoimialojen Insinöörit ry:n sekä Insinööriliiton Yritysyhdistyspiirin hallituksissa. Myös Osuuspankin luottamustehtävistä on kokemusta vuosikymmenen verran,
Keravan seurakunnan erilaisissa luottamustehtävissä olen toiminut 30 vuotta mm. kirkkovaltuuston pj:na, sekä Espoon Hiippakuntavaltuuston varapj:na.

Harrastan kuntoliikuntaa,juoksua, hiihtoa, metsässä vaeltamista."Urheilu-uraani" kuuluu 30 maratonia ja 15 Finlandia hiihtoa. Keinukalliolla kertyi reilu 1000 hiihtokilometriä tänä talvena ja Keravan Urheilijoihin olen kuulunut aina.
Käyn mielelläni erilaisissa konserteissa ja kuulun myös Keravan Mieslaulajiin. Myös teatteri, taidenäyttelyt, kirjallisuus ja sukututkimus kiinnostavat.
Metsänhoitotyöt kotitilalla Valkealassa ovat mieluisia ja tärkeitä.

Keravan kuntapolitiikassa olen ollut vaikuttamassa useamman kauden kaupunginvaltuuston varajäsenenä, sekä eri lautakaunnissa. Tällä valtuustokaudella olen kaupunginvaltuutettuna sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Kokemukseni mukaan valtuutetulle on hyödyksi laaja-alainen näkemys ja käytännön kokemus. Myös halu osallistua, kuunnella keravalaisten mielipiteitä ja kyetä yhteistyön kautta kehittämään asuinympäristöä viihtyisäksi ja turvalliseksi on olennaisen tärkeää.

www.keravankeskusta.net
facebook/ Vaito Niinisalo

Vaaliteemat

Kaupungin maltillinen kasvu, luontoalueet ja kaavoitus

Kaupunkia ja asukaslukua tulee kasvattaa maltillisesti, jotta viihtyvyys ja hyvinvointi säilyvät ja kaupungin palvelut voidaan tuottaa keravalaisille riittävinä ja laadukkaina.
Kaavoitus on tässä tärkeä.

Vakaa talous luo turvaa kotikaupunkiimme. Valtuutetun tulisi kyetä kantamaan ja huolehtimaan osaltansa vastuuta kaupungin taloudesta.

Keravan niukat luonnonvarat tulee säilyttää ja varoa liiallista kasvua rakentamisen kautta. Puistot ja metsiköt ovat tärkeitä meille ja niitä tulee vaalia.

Yrittäjyyden kautta hyvinvointia ja palveluja kotikaupunkiin.

Keravan tulee edelleen säilyä yrittäjämyönteisenä kaupunkina ja tarjota yrittäjyydelle suotuisa toimintaympäristö.
Yrittäjyyden kautta saamme lisää työpaikkoja sekä palveluja kotikaupunkiimme.

Oman kaupungin terveyspalvelut säilytettävä

Terveyden- ja sairaanhoito ovat kuntalaisille tärkeitä ja heidän arvostamiaan lähipalveluja.
Oman terveyskeskuksen laadukkaat palvelut tulee ehdottomasti säilyttää Keravalla sotea rakennettaessa.