65

Paavo Valtanen

Sitoutumaton
Kokemäki
Insinööri (AMK), luontokuvaaja, 69

Yli kolme vuosikymmentä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen palveluksessa opettajana, opinto-ohjaajana ja opiskeluhuollon esimiehenä on ollut avoin ikkuna seurata kokemäkeläisten nuorten uraa perusopetuksesta jatko-opintoihin tai työelämän tehtäviin.
Kaikki kolme lastani ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon Kokemäen lukiossa. Viisi lastenlastamme ovat mummon ja papan silmäteriä.
Kokemäen sotaveteraanien puheenjohtajana minulla on kiinteä yhteys paikkakunnalla annettaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tätä asiantuntemusta on vahvistanut jäsenyyteni Kokemäen kaupungin vanhusneuvostossa kahdeksan vuoden ajan.
Liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtajuus tukee kiinnostustani Kokemäen kaupungin turvalliseen toimintaympäristöön.
Yhteisten asioiden hoitaminen Kokemäen seurakunnan erilaisissa luottamustehtävissä ja OAJ:ssa ovat antaneet kokemusta yhteisten asioiden hoitamiseen.
Harrastus- ja vapaa-aikatoiminta on lähellä sydäntäni. Olen toiminut myös Kokemäen kaupungin vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana ja sitä ennen liikuntalautakunnassa. Olen käyttänyt aikaani vapaaehtoiseen maanpuolustyöhön ja reserviläistoimintaan. Sotilasarvoltani olen reservin majuri.
Omalla vapaa-ajalla pyöräilen kiertäen Kokemäen kyliä ja tallennan
valokuvaamalla kokemäkeläistä luontomaisemaa ja Kokemäen historiaa. Linnut ja muutkin eläimet ovat kiinnostavia kuvauskohteita.

Vaaliteemat

Hyvinvoiva Kokemäki

Hyvinvoiva Kokemäki mahdollistaa jokaiselle kokemäkeläiselle ikään tai sukupuoleen katsomatta vankan uskon turvalliseen elämiseen.
Aktiiviväestöllä tulee työterveyshuollon rinnalla olla tasapuoliset sosiaali- ja terveysalan palvelut palveluntuottajasta riippumatta.
Vanhusten lähipalvelujen riittävyys tulee varmistaa sote-muutosten myllerryksessä. Lakisääteisen vanhusneuvosten asiantuntijoita tulee hyödyntää vanhusten hyvinvoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaava Kokemäki

Elinvoimaisen kunnan talouden perustana ovat menestyvät yritykset, joissa on osaavaa työvoimaa. Kokemäellä on hyvän perusopetuksen lisäksi mahdollisuus suorittaa toisen asteen opintoja kolmessa oppilaitoksessa. Koulutustarpeen arvioinnissa Kokemäen on syytä olla aktiivinen mahdollistaen paikkakunnan yrittäjille osaavaa työvoimaa.
Korkeasteen ja paikkakunnan toiseen asteen opintojen yhteensovittaminen yhteistyössä yrittäjien kanssa vahvistaa yritysten menestystä ja parantaa kilpailuasetelmaa.

Kokemäen luonto

Pinta-alaltaan laaja kotikaupunkimme, sen tarjoamat puhdas luonto ja sen tarjoamat elämykset ovat jo nyt huikeat. Sääksjärvi, Kokemäenjoki, soraharjumuodostelmat, suot, metsät ja peltoaukeat antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää matkailuympäristöä. Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston ja Luonnonperinnesäätiön omistamien luonnonsuojelualueiden arvoa tulee vaalia. Luontomatkailun kehittäminen matkailuyritysten kanssa luo työllistämismahdollisuuksia Kokemäelle ja luo elämyksiä asukkaille.