20

Jouko Leskinen

Konnevesi
eläkeläinen, yrittäjä, 67

Työssä vierähtäneiden vuosikymmenien kiireet ja tehtävät eri puolilla maata, työmatkat ulkomaille ja alan pitkäaikainen järjestötoiminta ovat jääneet taakse. Työurani tein yrittäjänä audiovisuaalisella alalla niin käytännön työssä kuin asiantuntijatehtävissä, mm. mittavissa rakennusprojekteissa. Tästä kiitoksena sain alan elämäntyöpalkinnon v. 2019.

Konnevesi on ollut mainio paikka asettua rauhallisempaan elämään, joka on painottunut erinäisiin kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyviin asioihin. Sukututkimus, seudun historia ja perinneasiat, mm. veteraanien asia ovat sydäntäni lähellä. Oman ammattialani kulttuuriperintöä vaalin Suomen Audiovisuaalisessa Yhdistyksessä. Kuvausharrastus alkoi jo lapsuusvuosina ja vei valo- ja videokuvaajan ammattiin puolustusvoimien palveluksessa vietettyjen vuosien jälkeen ja edelleen syvemmälle av-alalle.

Politiikka on mielenkiinnon kohteeni. Olen kiinnostunut valtakunnan asioiden lisäksi kotikuntani asioista. Olen ollut aiemmin Konneveden valtuustossa ja parhaillaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, aiemmin ympäristölautakunnassa. Olen parhaillaan Keskustan Keski-Suomen piirihallituksen jäsen ja varajäsenenä Keskustan puoluevaltuustossa sekä tällä hetkellä Keskustan Konneveden kuntayhdistyksen sihteeri. Olen tehnyt Konnevettä tunnetuksi käyttäen hyväksi eteeni avautuneita tilaisuuksia.

Kunnioitan perinteitä. Olen mukana Konneveden Kotiseutuyhdistyksen hallituksessa ja aiemmin Konneveden Yrittäjien hallituksessa. Olen kiinnostunut kotimaisesta tuotannosta, omavaraisuudesta ja huoltovarmuuskysymyksistä. Puolustan yleistä oikeudenmukaisuutta ja jokaisen oikeutta päättää asioistaan, myös siitä, mitä omalla alueella tehdään. Mielestäni jokaisen mielipide on arvokas ja jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Vastustan juoruilua ja sellaisten ”faktojen” levittämistä, joiden todenperäisyydestä ei niiden kertojilla ole mitään näyttöä. Kysynkin herkästi "mistä tiijjät?"

Olen realisti ja näen maailman muuttuvan. Aikaa on seurattava joustavasti ja aktiivisesti eikä se katso ikää. Pidetään kaikki mukana. On ennakoitava, ideoitava, sopeuduttava ja pystyttävä toimimaan tulipa eteen mitä tahansa. Uskon avoimeen toimintaan ja sitä kautta syntyvän keskustelun hyödyllisyyteen.

Uskon pystyväni antamaan hyödyllisen panoksen yhteisten asioiden hoidossa ja nimenomaan yhdessä muiden kanssa. Jo entisen ammattini kautta tuttuja lähtökohtiani ovat mm. "taustatietojen selvittäminen", "aina on vaihtoehtoja" ja "jos en tiedä, otan selvää".

Vaaliteemat

Kotikuntani, paras kunta myös sinulle

Konnevesi kehittyy. Koulutus- ja kohta myös varhaiskasvatus tapahtuvat moderneissa puitteissa. Matkailuelinkeinot, luontopalvelut ja pienteollisuus menestyvät siinä missä perinteiset maaseudun toimialat ja palvelut. Markkinointia parannamme ja seutumme erinomaisia piirteitä kehtaamme kehua. Suurta loma-asukas- ja matkailijamäärää palvelemme jatkossa entistäkin paremmin ja saamme siitä joukosta uusia asukkaita. Monipaikkaisuus etätöineen sujuu juuri meillä. Palvelu pelaa, tervetuloa.