12

Sanna-Maria Hintikka

Konnevesi
opettaja, FM, 39

Olen kuuden lapsen äiti ja opettaja. Harrastan ulkoilua ja liikuntaa. Minulle on tärkeää, että kotiseudullani on puhdasta luontoa, jossa viettää vapaa-aikaa. Harrastan liikunnan ja ulkoilun lisäksi puutarhanhoitoa ja minulla on myös oma kotikanala, jossa on kukko ja parikymmentä kanaa. Kesäisin kanani ulkoilevat vapaasti pihalla ja nukkuvatkin joskus omenapuussa.

Kuuden lapsen myötä minulle on tärkeää, että Konnevedellä panostetaan lapsiperheiden hyvään ja ennaltaehkäisevään tukeen. Haluan, että lapseni saavat käydä koulua, jossa on hyvää ja turvallista olla. Sellaista koulua, jossa myös työntekijät voivat hyvin.

Päivisin olen töissä kunnallisella puolella opettajana ja senkin takia kunnan asiat kiinnostavat minua. Kuntien taloustilanne on ollut koko Suomessa jo jonkin aikaa huolestuttava. Matemaatikkona minua kiinnostaa myös talouteen liittyvät lukemat ja olen niitä seuraillut jo jonkin aikaa. Toivon, että Konnevedelläkin saamme säästöjä säilyttäen mahdollisimman paljon palveluja täällä Konnevedellä.

Vaaliteemat

Lapsiperheille tukea ennaltaehkäisevästi

Koulussa työskennellessäni olen nähnyt, että mitä myöhempään tuki saadaan perille, sen kalliimmaksi se tulee. Pienessä kunnassa meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa matalan kynnyksen palvelut lapsiperheille jo varhaisessa vaiheessa. Olen itsekin ollut väsynyt pienten lasten äiti. Väsyneenä on vaikeaa hakea apua, jos sen joutuu tekemään ihan itse. Konnevedellä on mahdollista, että tutut ihmiset ovat jo varhaisessa vaiheessa tarjoamassa tukea, ennen kuin ongelmia edes kerkeää syntyä.

Hyvinvoivat koululaiset ja opettajat

Tahdon olla mukana tekemässä sellaisia päätöksiä, jotka turvaavat kaikille koululaisille turvalliset koulupäivät ja hyvinvoivat opettajat. Vaikka taloustilanne on tiukka, emme saa säästää niiltä, joiden varassa on tulevaisuus. On pohdittava yhdessä, mitkä ovat ne reunaehdot, joiden avulla koulujen henkilökunta jaksaa tehdä arvokasta työtään lastemme hyväksi. Myös päivähoidon henkilökuntaa tulee olla riittävästi ja päivähoidon tulee olla laadukasta.