46

Larisa Marttinen

Kontiolahti
Kehityspäällikkö, tradenomi, 45

Kehityspäällikkö tradenomi, agrologi-opiskelija (ylempi AMK)

Olen Larisa Marttinen, kolmen pojan äiti Kontiolahden Kylmäojalta. Olen syntynyt Liettuassa, mutta asunut suurimman osan elämästäni Suomessa.

Olen toiminut lapsiperhejärjestö Vesaisten Kontiolahden osaston puheenjohtajana vuodesta 2015. Sen kautta vapaaehtoistyö on tullut minulle tutuksi. Koen elämäniloa, kun pystyn auttamaan lapsiperheitä.

Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi. Opiskelen työn ohessa agrologiksi biotalouden puolella. Minulla on pitkä ura liiketoiminnan kehittämisestä sekä johtamisesta kansainvälisellä tasolla, sen avulla olen saavuttanut kehittämisorientoituneen asiantuntijuuden. Olen auttanut suomalaisia yrityksiä laajentamaan myyntiä ja yritystoimintaa sekä luomaan uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä työskentelen kehityspäällikkönä. Työssäni autan pohjoiskarjalaisia yrityksiä rekrytoimaan kv. osaaja. Kv. osaamisen puute on yksi pk-yritysten keskeisistä haasteista. Kv. osaamista tarvitaan vienti- ja ulkomaankauppaan.

Lähdin ehdolle kuntavaaleihin, koska yhdessä tekeminen on mukavaa ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat minua. Koen, että Kontiolahden kunta tarvitse kehitystä monissa asioissa.

Vaaliteemat

Nuorten sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen

Näen tärkeänä pitää huolta nuorten sosiaalisesta hyvinvoinnista. Haluan tehdä töitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Sosiaaliset kontaktit lisäävät nuorten hyvinvointia. Kunnan tulisi tarjota nuorille maksuton bussiliikenne, että nuoret pääsisivät kulkemaan harrastuksiin ja kohtaamaan toisiaan.

Kohti hiilineutraalia kuntaa

Kunnan pitää ottaa vastuu. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden suojelu pitäisi huomioida kaikessa päätöksenteossa. Kannustan kunta kehittämään julkista bussiliikennettä paremmaksi. Se on yksityisautoilua ekologisempaa ja tulisikin pohtia, voisiko maksuton bussiliikenne koskea talviaikana kaikkia kuntalaisia. Kesäaikana kunta voisi kannustaa kuntalaisia liikkumaan polkupyörillä.

Kohti kansainvälistymistä

Nykyään yritysten on vaikeampaa erottaa itsensä kilpailijoistaan. On vielä vaikeampaa erottua pienenä ja keskisuurena yrityksenä. Kansainvälistyminen liiketoiminnan laajentamisen keinona antaa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden erottua, kehittyä ja kasvaa. Tällöin syntyy myös uusia työpaikkoja sekä yrityksiä, jotka tuovat omaan kuntaan verotuloja. Kehotan kuntaa kehittämään kansainvälisiä kulttuuri- ja matkailuprojekteja ja hakea sen kautta rahoitusta yrityksen tukemiseen.