63

Susanna Ylikantola

Kuortane
lakimies, varatuomari, 49

Keskustan ehdokas vuoden 2021 kuntavaaleissa Kuortaneella.

Olen 49-vuotias Kuortaneen Ruonalla asuva lakimies, oikeustieteen maisteri ja varatuomari. Minulla on myös julkishallinnon ylioppilasmerkonomin koulutus. En ole alkuperäinen kuortanelainen, mutta olen asunut avioitumisen myötä Kuortaneella jo reippaasti yli 10 vuotta. Juureni ovat syvällä pohjalaisessa maankamarassa, sillä olen kotoisin Kauhavalta.

Työskentelen tällä hetkellä lakimiehenä valtakunnallisessa virastossa, jossa työtehtäviini kuuluvat monenlaiset kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön liittyvät asiat. Toimin työssäni jatkuvassa yhteistyössä oman alani ministeriön kanssa. Lisäksi minulla on aiempaa työkokemusta rahoitussektorilta, pankkilakimiehen tehtävistä ja johtoryhmätyöskentelystä. Olen toiminut myös opettajan sijaisena.

Kuntien hallintotehtäviin ja alueelliseen valtionhallintoon minulla on tämänhetkisessä työtehtävässäni yhteys siten, että ohjeistan ja neuvon omalla hallinnonalallani Suomen kuntien ja ELY-keskusten viranomaisia. Osallistun lainsäädännön ja hallinnollisten menettelyjen valmisteluun vastuualueeni ministeriön kanssa sekä toimin muutenkin kiinteässä yhteistyössä erinäisten muiden hallinnollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työkieliäni ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lisäksi olen opiskellut saksaa ja ranskaa. Käytän työssäni uusinta tietotekniikkaa ja sovelluksia. Osallistun myös osaltani oikeudellisena asiantuntijana sovelluskehitystyöhön.

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, joihin lukeutuu myös poliittinen vaikuttaminen, mutta en ole ollut aiemmin ehdokkaana vaaleissa. Tänä vuonna päätin ryhtyä kuntavaaliehdokkaaksi, koska sitä minulta kovasti toivottiin. Ajattelin, että voisin koulutukseni ja monipuolisen, pitkäaikaisen työkokemukseni avulla auttaa osaltani kotikuntani Kuortaneen kehittämisessä.

Omaan keskustalaisen maailmankatsomuksen. Minulla on kosketuspintaa myös maatalousyrittäjyyteen, sillä vanhemmillani ja aviopuolisollani on maatilayritys. En ole ääripäiden ihminen. Kannatan ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja sitä, että myös niin sanotusti heikommassa asemassa olevista ihmisistä pidetään hyvää huolta. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus saada äänensä kuuluville, antaa oma panoksensa yhteiskunnan toimintaan sekä elää tasapainoista ja mahdollisimman onnellista, itsensä näköistä elämää, valitsemallaan asuinpaikkakunnalla.

Kuortane on viihtyisä, menestyvä ja elinvoimainen kunta. Sitä täytyy kehittää niin, että tunnistetaan kunnan toimintaan ja ympäristöön liittyvät vahvuudet, mutta pureudutaan samalla kuntalaisten elämänlaatua heikentäviin asioihin ja pyritään löytämään niihin aktiivisesti korjauskeinoja ja mahdollisimman monia tyydyttäviä ratkaisuja.

Kukaan ihminen ja mikään puolue ei pysty hoitamaan kaikkea yksinään. Kuntapolitiikassa on toimittava puoluekannasta riippumatta pitkäjänteisessä yhteistyössä toinen toistaan kunnioittaen siten, että katsotaan kokonaisuutta ja koko kunnan etua. Näin saadaan aikaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Siksi on tärkeää, että kuntapolitiikkaan valitaan henkilöitä, joilla on laajaa kokemusta ja näkemystä elämän eri osa-alueilta sekä kykyä kuntalaisten kuulemiseen ja ratkaisukeskeiseen, järkevään päätöksentekoon kaikkien kuortanelaisten yhteiseksi hyväksi.

Vaaliteemat

Yrittäjyys ja yritteliäisyys kunniaan

Nykypäivän yhteiskunnassa ei ole mahdollista pysähtyä paikalleen. On pidettävä huolta, että Kuortaneen vetovoimatekijöihin panostetaan siten, että paikkakunnalle saadaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja veronmaksajia. Yrittäjyyttä on arvostettava ja sille on luotava hyvät edellytykset, siten että toimintaa on Kuortaneella kannattavaa ja kilpailukykyistä harjoittaa. On katsottava, että kaavoitustoimenpiteet, tiestön kunto sekä laajakaistayhteyksien kattavuus ja kapasiteetti ovat ajan tasalla.

Laadukkaat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä hyvät koulutusmahdollisuudet - hyvinvoinnin perusta

Erityistä huomiota on kiinnitettävä terveys- ja sosiaalipalveluiden tasokkuuteen ja saatavuuden turvaamiseen sekä lapsiperheiden ja ikääntyneemmän väestön elinolosuhteiden kehittämiseen. Nuorissa on tulevaisuus, joten heille on taattava sopivan kokoiset päiväkoti- ja opetusryhmät, turvalliset koulureitit sekä mielekästä harrastus- ja kerhotoimintaa. Kuortaneelle niin tärkeitä koulutukseen, urheiluun ja kulttuuriin liittyviä palveluita on kehitettävä yhdenvertaisella tavalla eteenpäin.

Elinvoimaiset kylät ja taajama, elinvoimainen kunta

Kunta palveluineen luo perustan asukkaidensa hyvälle elämänlaadulle. Maaseudun ja Kuortaneen elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta. Monipuolinen yhdistys- ja harrastustoiminta on kaikkien kuntalaisten etuoikeus. Oman kunta-alueemme viihtyisyyteen, yhteisöllisyyteen ja harrastusmahdollisuuksiin voimme kaikki vaikuttaa tekemällä asioita yhdessä. Kunnan tehtävänä on mahdollistaa tämä luomalla kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle suotuisat puitteet sekä taajama-alueella että kylissä.