60

Ulla Siljamäki

Sitoutumaton
Kuortane
aineenopettaja, 49

Huolenpitoa, hyvinvointia ja hehkua Kuortaneelle!

Hei!
Olen Salmen kylässä asuva ja historiaa ja yhteiskuntaoppia naapurikunnan yläkoulussa opettava lehtori. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kaksi teini-ikäistä lasta. Suurimman ajan opettajan urastani olen ollut aineenopettajana, mutta minulla on kokemusta myös muun muassa maahanmuuttajanuorten ja joustavan perusopetusryhmän opettamisesta. Olen osallistunut useaan paikalliseen opetuksen kehittämisprojektiin. Aktiivista osallistumista on työelämän lisäksi karttunut edunvalvontatyössä, jonka parissa vietän vapaa-aikaani. Toimin tällä hetkellä työpaikkakuntani opettajien paikallisyhdistyksen puheenjohtajana.

Kuntavaaleissa olen ensimmäistä kertaa ehdokkaana, mutta yhteiskunnalliset asiat ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat aina kiinnostaneet minua ja ovat työni kautta minulle tuttuja. Työni koulumaailmassa ja sen sidosryhmien kanssa on antanut hyvää ihmistuntemusta, kykyä tulla toimeen ja tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Tasa-arvo, osallisuus ja avoimuus ovat minulle tärkeitä asioita. Yhteiskunnan heikoimmista tulee pitää huolta. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus elää tasapainoista, oman itsensä näköistä ja oloista elämää.

Suht uutena kuortanelaisena tuonen tuoretta näkökulmaa, ja minulla on sinnikkyyttä ja tarmoa toimia luottamushenkilönä. Rakentavassa ja toisiamme arvostavassa hengessä voimme yhdessä löytää ratkaisuja Kuortaneen ja kaikkien kuortanelaisten hyväksi.

Vaaliteemat

Koulutus & lasten ja nuorten hyvinvointi ratkaisee!

Tarvitsemme tulevaisuudessakin hyvinvoivia ja osaavia aikuisia, työntekijöitä ja veronmaksajia. Koti on lapselle ja nuorelle se tärkein paikka; perheitä ja vanhempia tuettava hyvissä ajoin. Lapsia ja nuoria ei saa päästää tipahtamaan eri palveluiden väliin, vaan ammattiryhmien välistä yhteistyötä tulee tiivistää ja synkronoida. Laadukas opetus riittävän pienissä ryhmissä sekä mahdollisuus asianmukaiseen tukeen hyödyttää jokaista lasta ja nuorta. Osaaminen on tärkein pääomamme!

Kylähyvinvointia yhteistyöllä

Keskustaajaman kehittämisen ohella on tärkeää edistää myös kylien hyvinvointia. Osa meistä haluaa asua kyläyhteisössä. Etätyön myötä moni on alkanut pohtia maalle muuttoa, mikä voi merkitä osille kyliä uutta renessanssia. Kylissä on myös yrityksiä, joiden tarpeita tulee kuunnella. Kehitetään kyliä niiden omista lähtökohdista sekä kyläläisten, kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin luovalla yhteistyöllä!

Palvelut mahdollisimman läheltä ja elinvoimaa Kuortaneelle

Tärkeää on, että kuntalaiset saavat peruspalvelut, kuten varhaiskasvatus-, koulutus-, terveyspalvelut mahdollisimman läheltä. Kuortaneellakin on huolena verotulojen väheneminen ja palvelujen karkaaminen. Palveluja tulee ylläpitää ja kehittää järkevällä kuntataloudenpidolla ja priorisoimalla. Jotta saamme uusia asukkaita ja työpaikkoja, meidän tulee nostaa esiin ja vahvistaa veto- ja pitovoimatekijöitämme, kuten sijaintia Seinäjoen naapurissa sekä laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.