59

Virpi Ruismäki

Kuortane
kätilö-terveydenhoitaja (AMK), 48

Olen terveydenhuoltoalan vahva ammattilainen omaten laajan työkokemuksen lapsiperheiden palveluiden parista. Näinollen lapsiperheiden asiat ovat minulle tuttuja ja lähellä sydäntäni. Olen itsekin kahden alakoulu ikäisen lapsen äiti. Olen vaikuttamassa Kuortaneella myös Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen hallituksessa sekä Seurakunnan lapsityövastuuryhmän jäsenenä.

Varhaiskasvatus ja koulutus tulisi mahdollistaa perheitä palvellen. Lapsiperheiden arkea tulisi helpottaa mahdollisuuksien mukaan. Hoito- ja koulupäivät eivät saisi venyä pitkiksi perheen yhteisen ajan ja hyvinvoinnin kustannuksella.

Sosiaali-ja terveydenhuoltopalvelut ovat juuri nyt kovan muutospaineen kohteena. Nyt tarvitaan päättäjiltä tarkkaa päätöksen tekoa pienen kunnan etuja ajettaessa. Kannatan lähipalvelujen säilymistä tasa-arvoisesti kaikenikäisille kuntalaisille. Vanhusten kotiinpäin tehtävä työ tulee olla riittävästi resurssoitua mahdollistamaan vanhuksen kotona asumisen mahdollisuutta niin pitkään kuin se on sopivaa. Palveluasumisen sekä laitospaikkojen tulee jatkossakin löytyä omalta paikkakunnalta vanhuksen ja omaisten niin valitessa. Vanhuksen tulee saada olla lähellä omaisiaan.

Kuortaneen vetovoimana näen meidän maalaismaiseman ja luonnon läheisyyden. Niihin tulisi panostaa. Tukea muun yrittäjyyden rinnalla maatalousyrittämistä sekä lisätä luonnossa virkistys mahdollisuuksia. Tuulivoimaa asutusten lähellä en kannata. Kuortane olisi hyvä muistaa muusta kuin tuulimyllyistä. Kesäasukkaat tulisi huomioida. He ovat nykytrendin mukaisesti muuttumassa osittain myös ympärivuotuisiksi asukkaiksi. Puutarhakylän näkisin yhtenä vetovoimaisena tekijänä sopivaan paikkaan sijoitettuna. Meidän valttimme on järvemme muun luonnon lisäksi.

Vaaliteemat

Lapsiperheiden puolestapuhuja

Sosiaali-ja terveyspalvelut turvattava tasa-arvoisesti kuntalaisille

Kunnan vetovoimaisuuden kasvattaminen