241

Laila Kakko

Lohja
erityisluokanopettaja, KM, 67

Olen lohjalainen, eläkkeellä oleva erityisluokanopettaja. Politiikassa mukana noin 30 vuotta. Pari kautta toiminut valtuutettuna ja mm. perusturvalautakunnassa, Lohjan Liikuntakeskuksen hallituksessa sekä vammaisneuvostossa.
Politiikkaan vetää halu olla mukana tekemässä päätöksiä paremman huomisen puolesta kaikille lohjalaisille asuinpaikasta riippumatta.

Vaaliteemat

Koulutuksen tasa-arvon puolesta

Kaikille oppijoille pitää taata oikeus turvalliseen koulupäivään, saada asiallista kohtelua ja kykyjen mukaista opetusta. Inkluusiojörjestelmässä olevassa koulussa tulee tukipalvelujen olla kaikkien saatavilla ja niitä pitää olla riittävästi. Opettajien tulee saada täydennyskoulutusta erilaisen oppilaskirjon haasteisiin ja lisäksi koulussa tulee olla riittävästi henkilökuntaa. Koulujen oppimisvaikeuksia kartoittava ennaltaehkäisevä työ pitää olla jatkuvaa ja siihen oltava myös resursseja.

Mielenterveyden palvelut osana hyvinvointia

Lapsen ja nuoren mielenterveys voi joutua koetukselle eri tilanteissa. Voi olla koulukiusaamista, oppimisen haasteita, erilaisuuden kokemista eri syistä. Ehkä kotoakin tulee paineita. Näihin tietysti yritetään löytää ratkaisuja. Mutta jotain kuitenkin jää tekemättä, koska mielenterveyspalveluita tarvitsevien nuorten mäörä on huimasti lisääntynyt. Peruskoulun puolelle lisättävä resursseja mielenterveyden tukemiseen: terveydenhoitajia ja psykologeja. Parasta ennaltaehkäisyä.

Järjestöt hyvinvointia lisäämässä

Terveyden edistäminen jää kunnan vastuulle, vaikka sote-uudistus toteutuisikin. Kunnissa on paljon järjestöjen voimaa, joiden yhteistyöllä ja koordinaatiolla voidaan hoitaa tuloksellisesti kuntalaisten hyvinvointia.
Pitää pitää huolta, että erilaiset järjestöt tulevat osaksi hyvinvointistrategiaa, luodaan edellytyksiä järjestöjen toimia esim. kunnan tiloissa, järjestää yhteistyö-ja toimintatapahtumia, joilla kuntalaisia aktivoidaan huolehtimaan omasta terveydestään.