240

Liisa Jääskeläinen

Lohja
rehtori, FM, 66

Hei, tässä Jääskeläisen Liisa !
Olen kasvatuksen ja opetuksen ammattilainen, viime syksynä eläköitynyt rehtori. Asumme mieheni kanssa Lohjan maaseudulla Pusulassa, jonne muutimme Tikkurilasta 13 vuotta sitten väljemmille asuinseuduille luontoharrastusten pariin. Rehtorina olen toiminut ala-ja yläkoulussa, yhtenäiskoulussa sekä lukiossa. Näkemystä siis riittää ! Olen viihtynyt työssäni todella hyvin. Lasten ja nuorten asiat ovat olleet lähellä sydäntäni ja olenkin laajasti verkostoitunut lasten, nuorten ja perheiden asioiden piirissä. Olen pitänyt työssäni tärkeänä myös verkostoitua kansainvälisesti ja näin olen saanut myös vertailupohjaa suomalaisessa ja eurooppalaisessa koulutusjärjestelmässä. Koulutuksella rakennamme kansalaisille polun ammattiin ja elämähallintaan. Sivistyksellä taas rakennamme yhteiskuntaa ja kansan hyvinvointia. Tätäkin pidän elämässä hyvin tärkeänä. Olenkin saanut kunnian päästä mukaan Keskustan sivistyspoliittiseen työryhmään, jonka työnä on rakentaa tämän vuoden aikana Keskustan uusi sivistyspoliittinen linjaus. Sivistyksen ja kulttuurin polku on hyvin mielenkiintoinen. Siinä pitää katsoa taaksepäin ja eteenpäin ja jopa pysähtyä sopivin välein. Tätä polkua rakentelen myös omalla alueellani Pusula-seurassa, joka on paikallinen kulttuuri- ja museoseura. Toimin seuran sihteerinä ja olen siinä roolissa verkostoitunut Kotiseutuliiton ja Museoviraston suuntaan.

Toimin myös aktiivisesti omassa kyläyhteisössäni. Olen Pusulan aluetoimikunnan varapuheenjohtaja ja kyläryhmän vetäjä. Rakennamme parhaillaan kylällemme kyläsuunnitelmaa, joka pohjautuu helmikuiseen kyläkyselyyn. Tästä syystä erityisesti olen perehtynyt kuntapalveluiden nykyiseen tilaan ja pohtinut niiden tuottamista kyläläisten kesken. Oma alueeni liittyi kuntaliitoksen kautta Lohjaan kahdeksan vuotta sitten. Kuntapalveluita tarvitaan myös omalla alueellani, muitta nykyiset tavat niiden tuottamisessa eivät ole joustavia ja monimuotoisia. Tässä tarvitaan uutta näkökulmaa ja luovia näkemyksiä.

Minua kiinnostaa myös suuresti luonto, luontoharrastukset, ekologinen viljely ja puutarhan hoito. Hoitelen Lohjanseudun puutarhaseuran jäsenasioita ja uutena osana tänä vuonna meillä on kotitarveviljelyhanke, jossa perehdytään kotitarveviljelyyn ja sadon säilömiseen ja tietenkin ruuaksi valmistamiseen. Jokainenhan tietää, mitä seuraa hyvästä ruuasta. Sitä me opiskelemme tänä kesänä ja syksynä puutarhaseurassa ja tässä hankkeessa.

Keskustalaisuus on poliittisen ideologiani sydän ja näkemysteni pohja. Jaan niitä omassa elämässäni ja olen valmis niiden pohjalta myös kuntapäättäjän rooliin. Toimin oman paikallisyhdistykseni ja kunnallisjärjestön sihteerinä ja läheisissä suhteissa kaikkiin Lohjan keskustalaisiin ja myös ryhmässämme toimiviin sitoutumattomiin henkilöihin. Luonteeltani olen ryhmässä toimija, mutta teen myös päätöksiä omien näkemyksieni perusteella. Olen myös utelias tulevaisuuden suhteen. Takana olevaa tulee kunnioittaa, mutta katse kannattaa kääntää kohti tulevaa.

Vaaliteemat

Turvallinen opinpolku lapsille ja nuorille riittävällä tuella

Kunnan tärkeimpiä tehtäviä on taata lapsille ja nuorille turvallinen opinpolku sillä tuella, jota he tarvitsevat. Minä olen tämän alan ammattilainen. Olen työssäni verkostoitunut laajasti lasten, nuorten ja perheiden asioiden parissa. Liian usein kunnassa rakennetaan tuen polkuja, jotka eivät kuitenkaan tuota tulosta, mutta vievät runsaasti kunnan varoja. Tämä pitää loppua. Oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annettu tuki lapselle ja nuorelle tuovat laitetun panoksen monikertaisena takaisin.

Kuntalaisuus kunniaan riippumatta asuinpaikasta !

Jokainen kuntalainen on tärkeä kuntapäättäjälle asuipa hän missä kolkassa tahansa kunnassa ja tarvitsipa hän minkälaista tukea tahansa. Tämä pitää olla kuntapäättäjän huoneentaulussa ykkösenä. Kuntapalveluja voidaan tuottaa monimuotoisesti ja joustavasti. Digitaaliset palvelut tulevat suoraan kotiin, mutta monet ikäihmiset eivät niitä omin avuin pysty käyttämään. Tässä avuksi paikallisyhdistyksen vapaaehtoistyön seniori

Kunnan vetovoimaisuutta kasvattamaan !

Jokaisen kunnan agendalla on vetovoimaisuuden kasvattaminen ja verotulojen nostaminen. Näin myös omassa kunnassani Lohjalla. Tätä asiaa on lähestytty hyvin kapeakatseisesti. Tuottamalla kuntapalveluja joustavasti kylille - kylät tuottavat vetovoimaa kunnalle ! Tämä on totta. Rakennetaan maisemareitti Kärkölästä Karjalohjalle. Paikalliset nähtävyydet ja kahvipaikat reitin varrella tuottavat vetovoimaa sekä kunnalle että kyläläisille ja yrityksille ja hyvää mieltä kulkijoille, kestävästi !