245

Lotta Paakkunainen

Lohja
kyläasiamies, myyntikoordinaattori, 47

Asun Nummella, perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi viisi lasta, kolme bonuslasta (jo aikuisia), kolme kissaa ja yksi koira. Olen jäsenenä mm lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa, kaupunginvaltuustossa, omaishoidon neuvottelukunnassa sekä valtuustoryhmän edustajana alueiden johtokunnassa. Lisäksi olen lautakunnan lapsiasiahenkilö.
Perheenäitinä minulle tärkeää on lasten turvallisuus ja perheiden hyvinvointi. Monetkaan asiat eivät ikävä kyllä tapahdu hetkessä ja uskonkin sinnikkyyteen.
Kaikessa tekemässäni pyrin olemaan täysillä mukana ja sitoudun aina vahvasti tekemisiini ja lupauksiini. Olen suorittaja, jolle työtavat ovat yhtä tärkeitä kuin päämäärä. Asiat tulee tehdä oikein, omistautuneena, kiinnostuneena ja laaja-alaisesti mietittynä, toisinaan tunnekin on vahvasti mukana. Perheenäitinä olen oppinut kuuntelemaan, mikä on erittäin tärkeä taito päätettäessä yhteisistä asioista ja alueen kehitystyötä tehdessä. Kaikkien mielipide on yhtä tärkeä.

Luottamustehtäviä minulla on: kaupunginvaltuutettu, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen, olen myös lautakunnan lapsiasiahenkilö.
Olen jäsenenä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmässä, alueiden johtokunnassa, sotelautakunnan varajäsenä sekä omaishoidon neuvottelukunnan jäsen. Olen myös Lohjan keskustan kunnallisjärjestön hallituksen jäsen ja valtuustoryhmän sihteeri

Vaaliteemat

Lasten ja nuorten hyvinvointi, lastensuojelun resurssit

Tällä hetkellä lastensuojelu on kriisissä ja meidän tulisikin osoittaa tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen, ennaltaehkäisyyn ja lastensuojeluun varoja. Meidän tulee tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Nepsylapset ovat usein väliinputoajia, eivätkä välttämättä saa oikea-aikaista apua eikä hoitoa. Meidän tulee pitää huoli, että tunnistaminen ja henkilökunnan nepsyosaaminen paranee.

Omaishoitajien hyvinvointi

Omaishoitajat tekevät korvaamatonta ja tärkeää työtä ja meidän tulee tukea heitä niin, että he jaksavat ja voivat hyvin.
Jotta omaishoitajat voisivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulisi hoidettavalle olla turvallinen sijaishoitopaikka. Ikääntyvä Lohja ei selviä vanhustensa hoidosta kunnialla ilman omaisten osallistumista hoivaan ja huolenpitoon.
Omaishoidosta puhuttaessa tulee myös muistaa, että usein omaishoitajana on myös lapsen huoltaja tai aikuisen lapsen huoltaja.

Lähidemokratia ja osallisuus

Lohjalla lähidemokratia on toiminut kaksi kautta ja kaupunki osallistaa hyvin kuntalaisiaan. Tämä kaikki pitää saada näkyvämmäksi ja kuntalaiset osallistumaan vielä entisestään. Olen toiminut lähidemokratian parissa monessa roolissa ja näen kehitysmahdollisuuksia ja kehittämistarpeita.
Kumppanuus toimijoiden kanssa, kuten kyläyhdistykset, potilasyhdistykset, omaishoitajien yhdistys