57

Anne Knuuti

Loppi
hoitotyön opettaja, KM/HTM, 57

Olen Anne Knuuti, Lapista Lopelle v. 2017 muuttanut. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja, kasvatustieteen- ja hallintotieteenmaisteri. Toimin nykyään Keudassa hoitotyön opettajana. Hoitotyöstä minulla on kokemusta yli 35 vuoden ajalta sairaanhoitajana ja erilaisissa Sote alan esimiestehtävissä. Vanhustenhoito ja opetustoimi ovat lähellä sydäntäni. Tärkeää on myös toimivat liikenneyhteydet, kattava tonttitarjonta ja monipuolinen asuntotarjonta ovat kunnan menestystekijöitä ja houkuttelevat uusia asukkaita. Olen toiminut useita vuosikymmeniä kunnallispolitiikassa pohjoisessa, Kemin valtuustossa, kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja erilaisissa ylikunnallisissa toiminnoissa. Omalta osaltani haluan olla nyt myös kehittämässä Lopen kunnan palveluja ja edistämässä asukaslähtöisyyttä monipuolisesti. Kuntalainen on keskiössä.

Vaaliteemat

Ikääntyneiden kotona asumista ja palveluasumista pitää edistää

Ikääntyneiden kotona asuminen on turvattava riittävällä palvelutarjonnalla ja erilaisin tukitoimin esim. päivätoimintaa ja perhehoitoa kehittämällä. Laadukasta palveluasumista pitää tarjota myös riittävästi oman kunnan alueella joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. On huolehdittava riittävän ja osaavan henkilöstön saatavuudesta sekä tarvittaessa koulutettava lisää esim. oppisopimuksella. Kunnalla on tärkeä valvontatehtävä palvelujen hyvästä laadusta.

Toimiva infra ja hyvien liikenneyhteyksien turvaaminen

Hyvä tonttitarjonta ja monipuolinen asuntojen tarjonta Lopen alueella lisää kunnan vetovoimaisuutta. Tontti tonnilla kampanjaa pitää jatkaa. Lisäksi tarvitaan toimivat tietoliikenneyhteydet ja niiden kehittämiseen pitää panostaa, mm. etätöiden mahdollistaminen maaseutuvaltaisessa kunnassa. Kevyen liikenteenväyliä on rakennettava kattavasti Lopen eri kylille ja yhteys pääväylille esim. kantatie 54 varteen Loppi - Riihimäki välille. Taajamiin pitää rakentaa toimiva ja riittävä katuvalaistus.

Perus- ja lukio-opetuksen kehittäminen yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa

Peruskoulua ja lukio-opetusta pitäisi kehittää entistä työelämälähtöisemmäksi. Perusopetuksen viimeisille luokille ja lukio-opetukseen voisi integroida ammatillisia opintoja, joiden avulla nuoren olisi helppo siirtyä matalalla kynnyksellä ammatilliseen koulutukseen. Oppilashuoltoon, kuraattoripalveluun ja opintojen ohjaukseen on satsattava opintojen edistämiseksi. Kodin ja koulun yhteistyötä on tuettava ja kehitettävä ennakkoluulottomasti erilaisilla toimilla.