53

Jori Hovi

Loppi
IT-päällikkö, 42

Hei,
Nimeni on Jori Hovi ja olen 41-vuotias. Ammatiltani olen IT-päällikkö ja asun perheeni kanssa Läyliäisissä. Perheemme koostuu vaimoni ja minun lisäksi kahdesta peruskouluikäisestä lapsestamme.

Olen ehdolla 2021 kuntavaaleissa. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja välittäminen, kestävä luontosuhde ja paikallisuus, vastuullisuus ja vapaus. Sivistys. Keskustan arvojen pohjalta on hyvä ponnistaa!

Vaaliteemat

Taajamien ja kylien elinvoima

Kärkiteemani on taajamien ja kylien elinvoiman kasvattaminen kehittämisen avuin. Lopen kunnan tulee olla aktiivinen kehittäjä, joka luo mahdollisuuksia, niin kunnan asukkaille kuin elinkeinoelämällekin. Tasavertaisesti koko kunnan alueella. Hieno esimerkki mahdollisuuksien luomisesta on Silmänkannon yritysalue, jonka hedelmiä kuntamme nyt poimii. Lopen kunnan pitää olla mukana etulinjassa osallistumassa ja tukemassa kestävän kehityksen hankkeita, joita on mm. käynnissä oleva valokuituhanke.

Terveyskeskus- ja lääkäripalvelut

Suurin epäkohta Lopella on terveyskeskus- ja lääkäripalveluiden puuttuminen. Kaikilla valtuutetuilla on varmasti yhtenäinen tahtotila siitä, että lääkäri – ja terveyskeskuspalvelu pitää saada palautettua Lopelle. Kyseessä on tärkeä peruspalvelu, jota tarvitsevat niin lapset kuin vanhuksetkin. On tullut aika ottaa ohjat omiin käsiin. Istutaan alas ja ratkaistaan ongelma. Yhdessä, meidän kaikkien hyväksi.

Joukkoliikenne

Kolmantena asiakokonaisuutena nostan pöydälle joukkoliikenteen. Oma auto on tällä hetkellä elinehto Lopella asumisessa. Tätä riippuvuussuhdetta tulee saada pienemmäksi. Tarvitaan ennakkoluulotonta ajattelua ja uusia palvelumalleja. Tämäkin asia on varmasti ratkaistavissa.