66

Marja Peltomäki

Loppi
agronomi, MMM, 50

"Elinvoimainen, tulevaisuuteen katsova kotikunta - terve kuntatalous, vahva yrittäjyys ja laadukkaat, ajanmukaiset peruspalvelut"

Arvostan tavoitteellista, pitkäjänteistä ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. En aja vain yhtä asiaa, vaan kuntalaisia tulee kohdella tasapuolisesti ja eri hallintokuntia kokonaisuutena.

Katson mieluummin tulevaisuuteen kuin peräpeiliin. Olen valmis kokeilemaan uusia tapoja ja oppimaan toisten kuntien kokemuksista.

Politiikka ei ole irtopisteiden keräämistä, vaan yhteispeliä: kuntalaisten, muiden poliitikkojen ja virkamiesten näkemysten kuunteleminen on edellytys yhteiselle onnistumiselle. Poliitikolle verkostot ovat hyvin tärkeitä. Omia verkostojani olen rakentanut yli 10 vuoden ajan monissa kunnallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa luottamustehtävissä.

Vaaliteemat

Elinvoimainen kotikunta - yrittäjyyttä, viihtyisyyttä ja vahvuuksia

Tasapainoinen kuntatalous on menestymisen edellytys

Laadukkaat, nykyaikaiset peruspalvelut ja katse tulevaisuuteen