65

Niina Nisula

Loppi
myyjä, 40

Hei, olen Niina Nisula, nelikymppinen äiti Läykästä. Perheeseeni kuuluu aviomies, yläkouluikäinen tytär, alakouluikäinen poika ja kissa. Sisareni ja minut on kasvatettu Lopen perunalla. Vanhempani viljelivät elämäntyönään kuuluisaa Lopen perunaa. Itse olen tosin jo vieraantunut tästä elämäntavasta ja työskentelen Osuuskauppa Hämeenmaalla ja neuvon asiakkaita osuuskaupan jäsenyyteen ja S-pankkiin liittyvissä asioissa. Olen ollut Lopen kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen kolmella vaalikaudella vuodesta 2005 toukokuuhun 2017 asti. Yhdistystoiminta on lähellä sydäntäni. Olen kuulunut Lopen Karjalaseuran hallitukseen jo vuodesta 1999 ja sitä ennen jo ollut toiminnassa mukana lapsesta lähtien.

Vaaliteemat

Kulttuuri

Lopella on mahtavia esiintyviä taiteilijoita ja ryhmiä, kuten kuorot, orkesterit, teatteri ja tanssiopisto. Kulttuurin tuottaminen tai nauttiminen koskettaa jokaista kuntalaista kunnosta riippumatta. Meillä on mahtava yhdistyskenttä kulttuurin saralla, mutta Lopelta puuttuu asianmukaiset kulttuurin ehdoilla rakennetut tilat. Tämä suuri joukko kuntalaisia voisi olla seuraavaksi vuorossa, kun vapaa-ajanviettoon mietitään uusia investointeja ja siinä tulee ensisijaisesti kuunnella kentän ääntä.

Meidän Läykkä

Lopen kylien viihtyvyyteen ja houkuttelevuuteen tulisi panostaa. Läyliäinen on kunnan kasvukeskus ja käyntikortti pääkaupunkiseudun suuntaan. Läyliäisten kylän ilmeen kehittämiseksi tulisi laatia pitkän tähtäimen suunnitelma. Se tulisi laatia yhteistyössä maanomistajien ja muiden kyläläisten kanssa. Kylän kuvasta on aikojen saatossa hävinnyt monia kauniita oman aikansa rakennuksia, joten suunnitelma tulisi laatia kunnioittaen jäljellä olevaa ja lisäten uutta.

Vanhusten koti- ja omaishoito

Kuntalaisten tulisi halutessaan saada asua kotonaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Koti- ja omaishoitoon tulisi panostaa entistä enemmän. Kuitenkin pitää olla mahdollisuuksia sekä tarpeeksi resursseja tehostettuun palveluasumiseen / laitoshoitoon tilanteen niin vaatiessa. Terveys voi äkistikin mennä huonompaan suuntaan niin hoidettavalla kuin omaishoitajalla. On tärkeää, että on lähellä omaisia ja ystäviä. Kotihoidon työssäjaksaminen on tärkeä asia ja työvälineiden pitää olla ajanmukaiset.