63

Satu Myllykoski

Loppi
hortonomi, 46

Olen 45 vuotias perheen äiti Kormusta. Koulutukseltani olen Floristi ja Hortonomi(AMK). Politiikassa olen puolustanut ja tulen puolustamaan lasten ja perheiden asioita: laadukasta varhaiskasvatusta ja riittäviä määrärahoja kouluille sekä asuinympäristön viihtyisyyttä. Olen suoran puheen ja toiminnan naisia. Perehdyn asioihin huolella ja toimin aktiivisesti tehden aloitteita, muutosesityksiä, nostaen epäkohtia esille. Etsin ja esitän asioihin aktiivisesti myös uusia ratkaisumalleja.

Vaaliteemat

Lapset ja perheet

Haluan olla rakentamassa kotikuntaani perheystävälliseksi. Tämä tarkoittaa mm. lähipalveluita sekä matalan kynnyksen tukea ja kotiapua perheille. Tasa-arvoinen perusopetus kuuluu kaikille ja tukea tarvitsevat lapset saavat apua. Päivähoidon ja perusopetuksen määrärahoista ei saa tinkiä! Toimiva varhaiskasvatus ja nykyaikaiset koulut ovat avain houkutella kuntaan myös uusia lapsiperheitä.

Harrastukset

Monipuoliset harrastukset kuuluvat iästä ja asuinpaikasta riippumatta kaikille. Kirjaston aukioloaikoja on laajennettava. Pitkien etäisyyksien kunnassa jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus koulupäivän yhteydessä olevaan harrastukseen. Tätä harrastustarjontaa pitää tulevalla vaalikaudella kehittää yhdessä opistojen, järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. Näihin harrastuksiin pitää kytkeä joustavat koulukyydit niin, että jokaisen lapsen on mahdollista osallistua toimintaan.