61

Suvi Louhelainen

Loppi
agrologi (YAMK), 40

Olen 40-vuotias markkinoinnin, viestinnän ja maaseudun kehittämisen ammattilainen. Koulutukseltani olen agrologi (YAMK). Olen lisäksi opiskellut urheilumarkkinointia ja minulla on Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinto. Saan olla mukana niin nuoren aikuisen, teini-ikäisen kuin alakoululaistenkin arjessa.

Toimin tällä hetkellä Lopen kunnan sivistyslautakunnan jäsenenä ja olen aktiivisesti mukana Lopen Keskustan kunnallisjärjestön toiminnassa. Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa.

Merkityksellistä ja arvokasta Lopella minulle on se, että saamme asua perheeni kanssa maaseudun rauhassa, luonnosta nauttien, mutta silti lähellä palveluja. Työssäkäynti ja arki Lopella on sujuvaa.

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Lopen kunta pitää huolta eri-ikäisistä ihmisistään ja että elämänkaaren eri vaiheissa tarvittavat lähipalvelut ovat saavutettavissa. Meidän on lisättävä Lopelle suuntautuvaa muuttoliikettä ja tehtävä voimakkaasti töitä sen eteen, että Lopen tunnettuus erityisesti pääkaupunkiseudulla kasvaa.

Ajattelen, että kuntapolitiikka kuuntelee eri näkökulmia, se keskustelee ja selvittää ja lopulta tekee käytettävissä olevalla tiedolla parhaita mahdollisia päätöksiä.

Vaaliteemat

Yhdessä

Kuntamme tulevaisuus rakennetaan yhdessä. Kuntataloutta ei hoideta riitelemällä, vaan vastakkainasettelun sijaan kuntalaisia ja asiantuntijoita kuunnellaan tarkoin, asioista otetaan perin pohjin selvää ja keskustelua käydään yli puoluerajojen.

Tehdään yhdessä Lopesta ilmiö. Meillä on täydet mahdollisuudet lisätä Lopen kunnan vetovoimaa ja tunnettuutta – erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lopelle suuntautuvaa muuttoliikettä on kasvatettava.

Vastuuta kantaen

Pidetään huolta. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Lopen kunta pitää huolta eri-ikäisistä ihmisistään ja kohtelee heitä oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tulevaisuudessa Loppi on kunta, jossa elämänkaaren eri vaiheissa tarvittavat lähipalvelut ovat saavutettavissa.
Luodaan turvaa. Tarvitsemme arkijärjellä tehtyjä, vastuullisia ratkaisuja ja päätöksiä, jotta ikäihmisten, perheiden, lasten ja nuorten arki on sujuvaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii vahvaa edunvalvontaa.

Arkijärjellä

Lopen kunta tarvitsee vastuunkantajia. Edessä olevat ajat eivät ole helpoimmat. Ajattelen, että seuraavan valtuustokauden päättäjiltä vaaditaan entistä enemmän rohkeutta tehdä vaikeita valintoja ja parhaita mahdollisia päätöksiä. Loppi tarvitsee arkijärkeä ja johdonmukaista päätöksentekoa. Valtuutetuilta vaaditaan kykyä kohdata tosiasiat ja lopulta tehdä päätökset Lopen kunnan eduksi. Kuntapolitiikka luo kuntalaisilleen turvaa ja jättää kunnan seuraaville päättäjille entistä paremmassa kunnossa.