60

Tiia Liljeroos

Loppi
erityisopettaja, 40

Erityisesti heikoimpien puolella

Olen Tiia Liljeroos Lopen Läyliäisistä. Olen asunut Läyliäisissä yhdeksän vuotta. Työskentelen Karkkilassa erityisopettajana, ja arki pyörii perheen, lemmikkien ja lenkkeilyn ympärillä. Meillä on 2-, 9- ja 12-vuotiaat lapset. Olen toiminut useamman vuoden Läyliäisten koulun vanhempainyhdistyksessä ja kohta kaksi vuotta Lopen alakoulujen yhteisessä vanhempaintoimikunnassa.

Olen työskennellyt monessa eri koulussa ja kunnassa luokanopettajana, erityisopettajana ja erityisluokanopettajana. Kokemukseni eri kuntien tavoista järjestää kolmiportaista tukea ja erilaiset roolini eri työyhteisöissä ovat avanneet minulle näköalapaikan nykyajan koulumaailmasta. Olen innokas oppimaan uutta ja viimeisin suurempi täydennyskoulutus antoi minulle valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana. Lisäksi olen käynyt vertaissovittelukoulutuksen ja hyödynnän taitojani sekä työssä, että arjessa.

Vaaliteemat

Olen lasten puolella.

Pidän lasten puolta. Koen, että varhainen tuki on asia, johon kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota lasten asioissa. Loppi-lisän säilyttäminen, pienet ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja kylien neuvolapalvelut on turvattava. Harrastusmahdollisuus koulupäivien yhteydessä lisää oppilaiden yhdenvertaisuutta. Toivoisin löytäväni ratkaisuja siihen, kuinka saisimme houkuteltua kuntaan lisää lapsiperheitä, jotta saisimme pidettyä kyläkoulut toiminnassa.

Olen erityisten puolella

Pidän erityisten puolta. Jotta erityislapset ja -nuoret saavat tarvitsemaansa tukea elämäänsä, on pidettävä huoli siitä, että kunnassa on riittävästi tarjolla kuraattori- ja psykologipalveluita. On myös tärkeää miettiä, kuinka erityislasten vanhemmat saavat riittävästi tietoa omista oikeuksistaan ja tukiasioista. Haluan pitää huolta, että Lopella on jatkossakin tarjota luokkamuotoista erityisopetusta ja tuen jatkuvuus on turvatta myös toisella asteella.

Olen vanhusten puolella

Pidän vanhusten puolia. Kaikilla ikäihmisillä eivät sukulaiset asu lähellä, eivätkä kaikki pysty asumaan omissa kodeissaan, vaikka haluaisivat. Vanhuksille on tarjottava kodinomainen ja kiireetön asuinympäristö, jossa voi turvallisesti viettää elämän ehtoopuolta. Vanhustenhuollossa hoitajamitoitusta on lisättävä nykyisestä ja löydettävä toimivia keinoja tukea kotona asumista. Esteettömys on tärkeä huomioitava asia kaikissa kunnan palveluissa.