27

Heidi Soini

Lumijoki
Palvelusihteeri, tradenomi (AMK), 31

Olen 31-vuotias perheenäiti, opiskelija ja Lumijoen kunnan työntekijä. Minulle tärkeintä elämässä on perheeni, johon kuuluu aviomieheni, 2-vuotias tyttäremme sekä labradorinnoutajamme. Vapaa-aikani vietän mieluiten perheeni tai ystävieni kanssa luonnossa liikkuen. Muita minulle tärkeitä arvoja ovat koulutus, työ, taloudellinen tasapaino sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi.

Kesän kynnyksellä palaan hoitovapaalta työhöni Lumijoen kunnalle, jossa toimin perusturvahallinnon palvelusihteerinä. Aiemmin olen työskennellyt mm. palkanlaskijana kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoavassa yrityksessä.

Koulutukseltani olen taloushallinnon tradenomi ja parhaillaan suoritan jatko-opintoja Tampereen yliopiston tilintarkastuksen- ja arvioinnin maisteriohjelmassa. Opinnoissamme käsitellään mm. kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä teemoja.

Lumijoella olen asunut lähes viisi vuotta. Täällä asuessani olen havainnut ihailtavan yhteisöllisyyden, joka kunnassamme vallitsee, niin ilon kuin hädänkin hetkellä. Yhteisöllisyyden lisäksi Lumijoki tarjoaa loistavat luonnossa liikkumisen ja harrastamisen kuten metsästyksen ja kalastuksen mahdollisuudet sekä turvallisen ja rauhallisen asuinympäristön. Uskon, että kaikkien meidän lumijokisten toiveena on säilyttää itsenäinen ja turvallinen kuntamme, jossa kuntalaiset voivat kokea olevansa onnellisia ja hyvinvoivia. Yhteistyön avulla voimme tehdä tästä toiveesta totta.

Vaaliteemat

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaaminen

Lapsissa ja nuorissa on kuntamme tulevaisuus. On ensiarvoisen tärkeää, että me yhdessä pidämme huolta tämän sukupolven hyvinvoinnista luomalla heille turvallista ja terveellisestä arkea. Voimme yhdessä turvata kuntamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin mm. korkeatasoisella varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja oppilashuollolla, turvallisilla koulureiteillä, laadukkailla neuvolapalveluilla sekä perheiden varhaisella tuella. Kun perheet voivat hyvin, kuntammekin voi hyvin.

Kuntalaisten onnellisen ja aktiivisen elämän edistäminen

Terveys ja hyvinvointi tukevat kuntalaisten työkykyä ja yrittäjänä toimimista. Tämä puolestaan lisää kunnan verotuloja ja siten palvelee kestävää kuntataloutta. Kuntalaisten hyvinvointia voidaan edistää mm. laadukkailla ja läheltä saatavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla, monipuolisilla liikkumisen ja harrastamisen mahdollisuuksilla sekä yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukemisella. Harrastukset ja ystävät ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta vauvasta vaariin.

Osallistuvan demokratian lisääminen

Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat ovat kunnan elinvoimaisuuden tärkeimpiä tekijöitä. Kunnan sosiaalisen pääoman tunnistaminen ja hyödyntäminen ovat avainasemassa kunnan kehittämisessä. Kunnan tulisi luoda pohjaa vuorovaikutukselle ja luottamukselle avoimen keskustelun ja erilaisten vaikutuskanavien kautta. Kyselyitä, osallistuvaa budjetointia ja digitalisaatiota tulisi hyödyntää monipuolisemmin, jotta jokaisella kuntalaisella olisi aidosti mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.