12

Mari Jesiöjärvi

Lumijoki
Yrittäjä, 42

Olen perheenäiti, koirahoitola yrittäjä sekä lapinporokoira harrastaja ja tuleva kasvattaja Lumijoelta. Koulutukseltani olen markkinointimerkonomi ja minulla on vahva kokemus kaupan alan töistä sekä sijaisvanhempana toimimisesta. Ehdokkaana olen ensimmäistä kertaa.

Vaaliteemat

Kunta on alueensa tärkein elinvoiman kehittäjä

Kunnan on oltava hyvä työnantaja, yritysmyönteinen ja aktiivinen elinkeinoelämän mahdollistaja. Tämä tarkoittaa mm. yrittäjyyttä ja investointeja tukevaa kaavoitusta, ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä avun antoa työllistämiseen. Kunnassa olevia yrityksiä pitää arvostaa sekä suosia paikallista osaamista ja palveluita, jotta ne säilyvät myös tulevaisuudessa.

Perheiden hyvinvointi

Kun perheet voivat hyvin, yhteiskuntakin voi hyvin. Rakennamme kuntaa, joka ottaa huomioon erilaisten perheiden tarpeet, myös yksinasuvien. Tämä tarkoittaa mm. lähipalveluita ja kohtuuhintaista asumista erilaisiin elämäntilanteisiin, matalan kynnyksen kotiapua, lapsiperheiden palveluihin panostamista sekä lähikouluja ja -päiväkoteja.

Kuntalaisten huomioiminen päätöksenteossa

Keskustalle on tärkeää, että ihmiset luottavat ja osallistuvat päätöksentekoon. Edistämme aktiivista kuntalaisuutta. Tämä tarkoittaa mm. kuntalaisten kuulemista ja oma-aloitteista vaikuttamista, sujuvaa tiedonkulkua ja tekniikan laajempaa hyödyntämistä.