13

Matti Jokela

Lumijoki
agrologi, tarkastaja, 61

Olen Matti Jokela ja Lumijoella olen asunut jo yli 30 vuotta. Olen naimisissa ja minulla on kolme aikuista lasta. Muhoksen Koivikosta valmistuin agrologiksi vuonna 1986. Maatalouteen liittyvät asiat ovat näin ollen opiskelun kautta tuttuja. Nykyinen työnantajani on Ruokavirasto, jossa toimin tarkastajana. Lumijoen kunnan luottamushenkilönä olen toiminut jo pitkään sekä valtuustossa että perusturvalautakunnan puheenjohtajana. Lisäksi olen Hirvasniemen kyläyhdistyksen hallituksen jäsen. Lumijoella olen viihtynyt hyvin ja luottamustehtävien hoitamisen olen kokenut Lumijoen kunnassa sujuvaksi ja mutkattomaksi.

Vaaliteemat

TALOUS

Kunnan vakaa talous on kaiken perusta. Kun tässä onnistumme, niin tilanne on hyvin hallinnassa. Kun kunnan taloustilanne on kunnossa, niin silloin kunnalla on täydet edellytykset ja mahdollisuudet järjestää kuntalaisille kaikin puolin hyvät ja riittävät palvelut. Muutoin kunta joutuu sopeuttamaan toimintaansa heikentyneen taloutensa vuoksi. Kunnan velvoitteet kuntalaisille ovat hyvin monipuoliset ja laajat. Lumijoen kunnan taloustilanne on tällä hetkellä hyvä.

SOTE-PALVELUT

Toimivat sote-palvelut ovat kuntalaisille ensiarvoisen tärkeitä. Sote-menot ovat reilusti yli puolet koko kunnan menoista. Palvelujen järjestämiseen ja saatavuuteen on Lumijoella kiinnitetty erityistä huomiota. Ennaltaehkäisevällä työllä ja hyvien hyvin toisiinsa niveltyvien palvelujen oikea-aikaisella saamisella on saatu hyvät tulokset. Sote-lähipalvelujen saanti Lumijoella on onnistuttu säilyttämään. Palvelut, joita tarvitaan suhteellisen usein, on tärkeää saada ne läheltä.

KOKONAISUUS LUO ELINVOIMAA

Vaaliteema 3

Sote-uudistuksen toteuduttua vähenevät tehtävät ja myös verotulot ja valtionosuudet. Kunnalle jää tehtäviä kyllä runsaasti mm, varhaiskasvatus, opetus, elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kunta luo edellytykset mm. yritystoiminnalle eli työpaikoille. Nämä kaikki täytyy saada toimimaan hyvin yhteen eikä mitään osa-aluetta voida unohtaa. Päätöksiä tehtäessä on muistettava, että osista muodostuu kokonaisuus. Kunnan elinvoima pysyy hyvänä.