50

Anna-Liisa Liettyä

Mänttä-Vilppula
agrologi YAMK, maaseutusihteeri, 49

Juureni ovat vahvasti pohjoisella Pirkanmaalla Mänttä-Vilppulassa - Kolhossa ja Pohjaslahdella. Koulutukseltani olen agrologi (YAMK) suuntautuen biotalouden kehittämiseen ja työskentelen maaseutusihteerinä Pirkanmaan ja Keski-Suomen raja-alueen kunnissa. Työni liittyy maaseutuhallinnon tehtäviin sekä maaseudun kehittämiseen. Olen aktiivisesti mukana myös maaseudun kehittämisyhdistyksessä ja useissa luottamustehtävissä. Monimuotoinen yrittäjyys ja elinvoiman kehittäminen ovat minulle tärkeitä teemoja.

Vapaa-aikaani vietän paljon ulkoillen tai muuten liikkuen. On hienoa, että meillä Mänttä-Vilppulassa on hyvät lähiliikuntapaikat ja myös ympäröivä luonto tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Kevään myötä on aika tarttua puutarhatöihin ja kokeilla mitä kaikkea voi itse kasvattaa kasvihuoneessa tai avomaalla.

Yhteistyö, verkostoituminen ja kehittävä ote kaikkeen tekemiseen ovat minulle ominaisia toimintamalleja. Perusluonteeltani olen positiivinen, avoin ja harkitsevainen. Arvomaailmani luotsaa toimintaani ja erilaisten näkemysten sekä mielipiteiden kunnioittaminen on itsestään selvää. Avoimella ja osallistavalla keskustelulla päästään usein parhaaseen lopputulokseen. Joskus pitää katsoa tarkemmin, jotta näkee metsän puilta.

Vaaliteemat

Elinvoima luodaan yhdessä tekemällä

Tulevaisuuden kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on elinvoimaisuudesta huolehtiminen. Kaupunkimme eri keskuksilla ja kylillä on omat vahvuutensa ja myös elinkeinorakenteessa pitää huomioida, että meillä on monenlaista yrittäjyyttä - kaikki yhtä arvokkaita. Tarvitsemme uusia yrityksiä, työpaikkoja ja kuntalaisia, jotta tulopohja saadaan kuntoon ja kaupunki houkuttelevaksi vaihtoehdoksi poiketa, viihtyä ja asua. Mänttä-Vilppulan on myös oltava saavutettava.

Peruspalveluista ja kuntalaisten hyvinvoinnista on huolehdittava

Lähiliikuntapaikat ja kirjastot ovat meille tärkeitä ja laajassa Mänttä-Vilppulassa on etäisyydet huomioon ottaen kehitettävä toimintoja kokonaisuutena. Kuntalaisten arjen turva elämänkaaren eri vaiheissa on taattava. Mänttä-Vilppulan väkiluku laskee nopeaan tahtiin ja meidän on pidettävä nuoristamme kiinni. Tarvitaan laadukkaita ja vetoavia koulutusmahdollisuuksia omalla kotipaikkakunnalla. Yritysten ja oppilaitosten tiivis yhteistyö on tärkeää, jotta myös polku työelämään rakentuu.

Kohti tulevaisuuden Mänttä-Vilppulaa

Yhteistyön ja avoimuuden merkitystä ei voi korostaa. Sitä tarvitaan kunnan sisällä, mutta myös ulospäin. Vuoropuhelulla on tarjottava mahdollisuuksia osallistua keskusteluun. Tarvitaan myös vastuullisia valintoja mm. julkisissa hankinnoissa kierto- ja paikallistaloutta edistäen. Korona muutti pysyvästi vanhoja toimintamalleja. Etätyö on lisääntynyt ja maalle muutto kiinnostaa. Juuri tätähän mekin olemme odottaneet! Kunnan tulee mahdollistaa myönteinen kehitys käytettävissä olevilla resursseilla.