37
Olli-Pekka Aalto
Marttila
maatalousyrittäjä, agrologi (AMK), 40
38
Sanna Hietalahti
Marttila
Sairaanhoitaja, 44
39
Anne Jurttila-Portaala
Marttila
sosionomi, diakoni AMK, 59
40
Jarkko Kankare
Marttila
maatalousyrittäjä, 41
42
Reino Lindqvist
Marttila
agronomi, eläkeläinen, 72
43
Jenni Nurminen
Marttila
opiskelija, toimistotyöntekijä, 36
44
Antti Paltta
Marttila
Karjanhoitaja, 33
45
Mari Portaala
Marttila
Ruokapalvelujohtaja, 51
46
Petri Prusila
Marttila
Putkiasentaja, 55
47
Karri Rannikko
Marttila
maanviljelijä, 47
48
Kirsi Salo-Ylitalo
Marttila
kokki, 50
50
Mikko Tegel
Marttila
DI, eläkeläinen, 67
51
Mikko Torkkeli
Marttila
Agrologi, 28
52
Merja Tuominen
Marttila
Laboratoriohoitaja, eläkeläinen, 64
53
Tapani Yli-Mattila
Marttila
Dosentti, maanviljelijä, 60

Lisää ehdokkaita