53

Tapani Yli-Mattila

Marttila
Dosentti, maanviljelijä, 60

Olen syntyperäinen marttilalainen ja ollut maanviljelijänä 15-vuotiaasta lähtien kotitilallani Hirvaksen kylässä isäni kuoltua. Turun yliopistossa toimin tutkijana kasvitautien ja viljojen toksiineja tuottavien punahomeiden molekyylibiologisten tunnistusmenetelmien kehittäjänä yhteistyössä suomalaisten, pohjoismaisten ja venäläisten tutkijoiden kanssa. Olen erityisesti kiinnostunut Ollilan seudun kylien kehittämisestä ja pitämisestä elinvoimaisina. Maanviljelijänä olen erikoistunut hevosheinän kasvatukseen ja pienpaalien kuivaamiseeen kylmäilmakuivurissa sekä siementimotein ja –punapilan tuottamiseen.

Luottamustehtävistä minulle on kokemusta Ollilan seudun kylätoimikunnasta, taloyhtiöiden hallituksista, eurooppalaisista COST-projekteista, TEKES-projektin ja pohjoismaisen verkostoprojektin koordinaattorin toimesta sekä Marttilan metsänhoitoyhdistyksestä. Olen valmis yhteistyöhön erilaisten ihmisten ja asiantuntijoiden kanssa, koska he täydentävät toisiaan.

Harrastuksina minulla on mm. luonnossa liikkuminen, sienestäminen ja marjastaminen. Lisäksi olen kiinnostunut historiasta ja olen käynyt useana kesänä Äänisniemellä, jossa isäni toimi Velikaja Niva-nimisen kylän kansanhuoltopäällikkönä sodan aikana.

Olen ehdolla, koska minusta tuntuu, että minulle on nyt kertynyt riittävästi kokemusta ja tietoa, jota voin käyttää Marttilan ja sen kylien kehittämiseen ja pitämiseen elinvoimaisena.


Vaaliteemat

Ollilan seudun kyläläisten asioiden hoitaminen

Ollilassa seudulla on ollut ja on vieläkin monipuolisia palveluita ja luontokohteita. On tärkeää, että niitä pidetään jatkossakin yllä, sillä Ollila on Marttilan toinen keskustaajama Marttilan ja Kosken kirkonkylien puolessavälissä. Ollilan taajama pitäisi merkitä taajamamerkeillä ja Ollilan taajaman 50 km nopeusrajoitusalue pitäisi merkitä paremmin esimerkiksi asfalttimerkinnöillä kuten Somerolla on tehty monessa kohtaa Härkätietä. Tukkirekkojen pitäisi käyttää Ollilan kohdalla 10-tietä.

Paikallisten palvelujen saanti turvattava

Paikallisten palvelujen saanti mukaan lukien kulttuuripalvelut on turvattava Marttilassa mahdollisimman hyvin, sillä moni palvelu on jo lähtenyt pois Marttilasta. Tarvittaessa voidaan olla yhteistyössä lähikuntien kanssa.

Paikallisten kävely- ja kulkureittien ja luontopolkujen hoito mukaan lukien paikallistiet

Olisi pyrittävä siihen, että jokaisella marttilalaisella olisi kävelyreittejä ja luontopolku kävelymatkan päässä kotoaan. Paikallistiet ovat myös osa näitä kävelyreittejä. Sen lisäksi Marttilan erämaan reitistöstä on pidettävä huolta. Kävelyreiteissä voidaan hyödyntää myös suojakaistoja, joita maanomistajien pitää jättää vesistöjen rannoille niin peltojen kuin metsien kohdalle.