67

Aija Himanen

Mikkeli
eläkeläinen, 68

Olen aktiivinen ja osallistuva eläkeläinen. Olen asunut Mikkelissä lähes koko ikäni, nyt Saksalassa. Työurani olen tehnyt myös Mikkelissä seudun kuntien palveluksessa mm. asuntoasioissa ja viimeiset reilut kymmenen työvuottani kolmannen sektorin toimijan palveluksessa toimitusjohtajana (asumista ja hoivaa).

Toimin erilaisissa luottamustehtävissä, mm. Eläkeliiton Mikkelin yhdistyksen hallituksessa ja sihteerinä sekä tämän järjestön edustajana Mikkelin vanhusneuvostossa. Vanhusneuvoston edustajana osallistun ikääntyvien edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella myös kaupunkiympäristölautakunnan kokouksiin. Olen Mikkelin Keskustanaiset ry:n hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja. Lisäksi olen Mikkelin opiskelija-asunnot yhteisön MOAS:in hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Nämä tehtävät ovat olleet minulle tärkeitä ja samalla mieluisia vaikutuskanavia.

Haluan, että myös ikääntyvinä voimme olla tasavertaisesti vaikuttamassa itseämme ja kotikuntaamme koskeviin asioihin.

Vaaliteemat

Ennaltaehkäisevät toimet ylläpitävät ikääntyvän terveyttä

Kannan huolta erityisesti ikääntyvien kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksista. Tarvitsemme hyvinvointiamme edistäviä asioita, kuten kulttuuria, liikuntaa ja edullisia harrastustiloja erilaisiin aktiviteetteihin ja yhteisiin harrastuksiin.

Olemme pidempään entistä terveempiä ja ennaltaehkäisyä tukevat toimet säästävät jatkossa terveydenhuollon kustannuksissa. Tehdään yhdessä ikäystävällinen Mikkeli kaiken ikäisille.

Palvelujen saatavuus

Haluan, että palveluja synnytetään ja säilytetään tasapuolisesti kaikille ikäryhmille laajan kuntamme alueella.

Samalla tuemme alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta ja luomme edellytyksiä monipaikkaisuuden toteuttamiselle.

Tavoite auttaa myös ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään.

Kotikunnan talous kuntoon

Luomalla edellytyksiä uudelle ja monipuoliselle yritystoiminnalle ja vahvistamalla yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä turvaamme työpaikkojen syntymisen ja säilymisen ja verotulojen kertymisen.

Mikkelin talous on tasapainotettava niin, että jatkossa voimme odottaa veroprosentin alentamista korotusten sijaan.