58

Marjo-Riina Alhainen

Sitoutumaton
Mikkeli
luonnontuoteneuvoja, 43

Muutimme kaupungista maalle, Ihastjärvelle, viisi vuotta sitten. Perspektiivin muutos on tehnyt vain hyvää. Asiat näyttäytyvät nykyään enemmän luonnon kautta. Olen luonnontuoteneuvoja, äiti, käsityöläinen ja uusi luontoalan yrittäjä. Yhdeltä koulutukseltani olen myös sairaanhoitaja.

Toivon, että tulevaisuudessa meillä on enemmän luontolähtöistä päätöksentekoa. Lapsille tulee antaa mahdollisuus muuhunkin kuin suuriin oppilaitoksiin. Lapsia tulee tukea itsenäiseen ajatteluun ja luovuuteen jo koulussa. Missä ovat siis Mikkelin luontokoulut ja luontopainotteiset päiväkodit?

Sydämen asia on tasapainon löytäminen tilanteessa kuin tilanteessa. Näen, että kaupungin tiukka taloustilanne pakottaa katsomaan peiliin. Millaisten arvojen mukaan elämme? Halutaanko kaikki torin läheisyyteen asumaan vai voisiko elävät kylät tuoda uuden näkökulman ja elämää paikkakunnalle? Tarvitaanko jokaiseen ratkaisuun konsultin tekemä laskelma vai määritämmekö itse millaisia ennusteita luomme? Voidaanko rahalla perustella kaikki ratkaisut? Mietin näiden lisäksi, jos aina toimitaan samalla tavalla, niin uutta lopputulosta on turha odottaa. Uudet toimintatavat vaativat uusia ideoita, rohkeutta ja avarakatseisuutta ottaa ne käytäntöön.

Puhdas luonto ja hyvinvointi liittyvät yhteen. Rahaa ei voi syödä mutta lähialueen ruokaa kannattaa. Myös villiyrteissä on supervoimaa. Niiden pariin ohjailen ihmisiä Valosydämessä. Toimin myös aktiivisesti Saimaa ilman kaivoksia yhdistyksessä. Haluan omalta osaltani olla huolehtimassa, ettei kaivoksia perusteta Järvi-Suomeen.

Visioni, jota kohti olemme menossa: luonnon kunnioittaminen päätöksenteossa, maaseutuasumisen tukeminen, perinnetietojen ja -taitojen elvyttäminen.

Vaaliteemat

Luontovoima mukaan päätöksentekoon

*Luontokoulut ja luontopainotteiset päiväkodit
*Lähikoulut
*Elävät kylät
*Perinnetaitojen ja -tietojen elvyttäminen
*Puhtaan luonnon säilyttäminen - Mikkeli ilman kaivoksia
*Saimaa ilman kaivoksia