105

Noora Ruuth

Mikkeli
metsätalousinsinööri amk, maaseutuyrittäjä, 41

Olen mikkeliläinen hevosnainen, metsätalousinsinööri amk, oman elämän noita-akka.
Olen kiinnostunut ihmisten ja eläinten hyvinvoinnista ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Elämme yhä kiihtyvässä Uudessa Ajassa, joka haastaa meitä katsomaan syvemmälle sisään todelliseen Itseemme.
Haluan ravistella kanssakulkijoita näkemään ylisukupolviset traumataakkamme, kollektiiviset sotkeumamme ja Elämän Voiman virran kohti Uutta.

Olen yhdistyskatiivi usean yhdistyksen hallituksessa. Ylijäävällä ajalla järjestän esim rumpukursseja, konstellaatioryhmiä sekä muita itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin ryhmiä.

Vaaliteemat

Hyvinvointi ja luonto

Hyvinvointi koostuu sisäisestä ja ulkoisesta hyvinvoinnista. Kun mieli voi hyvin, myös keho voi hyvin - ja päin vastoin. Ihmisten tulee tunnistaa oma vastuu hyvinvoinnistaan tutkimalla ja etsimällä vaihtoehtoja. Luonnon juurruttava ja tasapainottava vaikutus on jo tutkitusti todistettua. Haluan lisätä ihmisten tietoisuutta ja hyvinvointia.

Ihmisoikeudet ja -velvollisuudet

Syntyessämme maapallolle me tulemme tänne syntymäoikeuksin. Niitä ei voi kukaan ottaa pois. Näihin kuuluu oikeus hengittää, liikkua, tulla toimeen ja oikeus koskemattomuuteen. Nämä perusoikeudet tuovat velvollisuuden kunnioittaa muiden ihmisten perusoikeuksia. Nämä oikeudet ohjaa toimintaani.

Bioenergia

Kvanttiteorian mukaan kaikki on energiaa. Bioenergia on tärkeä Mikkelin kaupungin, valtakunnan ja maailman tuote. Bioenergia on yksi ratkaisu maapallon ongelmiin. Mikkelin kaupungin tulee panostaa yhä enemmän konserniyhtiöiden synergiaetuihin, joilla voidaan ratkoa myös ison kuvan ongelmia.