118

Markku Rekola

Nokia
päätoimittaja, 68

Koulutukseltani olen kemian insinööri ja laborantti.
Vaimoni Eila on terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja.
Asumme Nokialla Sorvassa.
Nykyiset työni liittyvät Rekolan maatilaan. Pellot ovat vuokralla, mutta metsistä pidän itse huolta. Suurin työ on ollut vanhan sukutilan rakennusten korjaus- ja huoltotoimet.

Lapsuuteni vietin isoisäni maatilalla. Työurani aloitin 14-vuotiaana Nokialla kumitehtaan varastolla. 15-vuotiaana pinosin lautoja Nokian sahalla ja sitten testasin renkaita kumitehtaan laboratoriossa. Olen valkaissut sellua Ruotsissa, Pirkkalassa kehittänyt liimoja ja Partolan kenkätehtaalla toimin asentajana. Suomen Tekniikan Opiskelijoiden Liitossa (STOL) toimin muutaman vuoden työmarkkina- ja tiedotussihteerin tehtävissä. Eläkkeelle jäin Rakennusinsinöörien ja –arkkitehtien (RIA) liiton järjestöpäällikön ja RIA-lehden päätoimittajan toimesta. Urani aikana toimin myös Rakennusalan toimihenkilöiden (RAT/STTK) puheenjohtajana kymmenen vuotta, osallistuin toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitustyöskentelyyn ja olin jäsenenä mm. keskusjärjestön järjestö- ja edunvalvontatoimikunnissa.

Vesiemme puhtaus ja kalatalous on sydäntäni lähellä. Luottamustehtäviäni ovatkin Pirkkalan kalatalousalueen ja Sorvan kalastuskunnan puheenjohtajuudet.
Harrastan kalastusta, puutarhanhoitoa, valokuvaamista ja hyviä ystäviäni. Työpäiväni vietän metsässä, pelloilla ja puutarhassa.

Vaaliteemat

Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen Nokia

Hyvä asuminen alkaa kodista, mutta siihen kuuluvat myös virikkeellinen asuinympäristö, hyvät liikenneyhteydet sekä liikuntamahdollisuudet. Kaavoituksella on suuri merkitys asukkaiden viihtyvyyteen. Haja-asutusalueiden rakennusoikeuksia tulee entisestään helpottaa. Lähijuna- ja linja-autoliikenne kaipaavat pikaisesti Nokialle matkakeskusta. Kaupungin reuna-alueita ei saa tässäkään unohtaa. Teiden ylläpito, julkinen liikenne ja koulukyydit tulee olla hyvällä tasolla.