115

Marko Olander

Nokia
Sosionomi (AMK), 47

Hei!

Olen Keskustan Nokian paikallisyhdistyksen jäsen ja ehdokkaana Nokian kaupunginvaltuustoon. Koulutukseltani olen sosionomi (amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Työkokemusta minulla on yli 10 vuotta vanhustyöstä, kotihoidosta ja vanhusten palvelukeskuksesta, ja lähes 10 vuotta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parista.

Minulla on omakohtaista kosketuspintaa suomalaisten auttamiseen ja tukemiseen aikuistumisen alkuvuosista ikääntymisen loppuvaiheisiin.

Nokia on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki, jonka asukkaiden hyvinvointi ja kokema turvallisuus ovat minulle hyvin tärkeitä asioita.

Vaaliteemat

Hyvinvointia nokialaisille

Nollatoleranssi kiusaamiselle, vihapuheelle, häirinnälle ja ilkivallalle.
Kaupunki puuttuu aktiivisesti näihin tilanteisiin.

Apua ja tukea on saatava hoito- ja terapiatakuun mukaisesti palveluntuottajien toimesta sekä kaikissa elämäntilanteissa myös riittävästi kotiin tuotuna.

Koululaisten käytössä oleva Nuorisopassi tukee lasten hyvinvointia. Harrastusmahdollisuuksia ja leikkipaikkoja on lisättävä seuraavan neljän vuoden aikana.


Turvallinen asuminen

Asuinalueiden nopeusrajoitukseksi 30 km/t.

Kaupunki vähentää tieverkon korjausvelkaa seuraavan neljän vuoden aikana. Vaaranpaikat turvallisiksi ennaltaehkäisevästi.

Poliisin tulosvastuullisuus. Rikosten selviämisprosentti oltava kansallisesti vertailtuna vähintään keskiarvon tasolla. Tarvittaessa lisäämme resursseja.

Kartoitettava toimenpiteiden tarve ympäristöonnettomuuksien varalta.

Sähkökatkosten vähentämiseksi mm. kaadettava puita sähkölinjojen läheisyydestä.