2
Matti Alatalo
Nurmes
Yrittäjä, 69
3
Ilona Alhoniemi
Nurmes
Agronomi, 60
4
Jukka Eskelinen
Nurmes
Yrittäjä, 63
5
Niina Gröhn
Nurmes
Maatalousyrittäjä, agronomi, 39
6
Kyösti Haverinen
Nurmes
Eläkeläinen, käyttöinsinööri, 66
7
Mauri Holma
Nurmes
Ajoneuvoasentaja, 47
8
Jukka Honkanen
Nurmes
Maanviljelijä, 65
9
Elisa Hämynen
Nurmes
Merkonomi, 32
10
Anne Härkin
Nurmes
Yrittäjä, sosionomi, 57
11
Päivi Härkin
Nurmes
YTM, 64
12
Anna Hölttä
Nurmes
Opettaja, eläkkeellä, 73
13
Maarit Ilola
Nurmes
Agronomi, MMM
14
Marjaleena Korhonen
Nurmes
Lähihoitaja, 55
15
Pasi Korhonen
Nurmes
Kauppias, toimitusjohtaja, 50
16
Jussi Korkalainen
Nurmes
Opiskelija, AMK, 37
17
Kalevi Kämäräinen
Nurmes
Varatuomari, 58
18
Matti Kämäräinen
Nurmes
Hammaslääkäri, maakuntaneuvos, 70
19
Antti Laakkonen
Nurmes
Opettaja, metsähoitaja, 32
20
Seppo Laaninen
Nurmes
Rehtori, eläkeläinen, 71
21
Hannu Mikkilä
Nurmes
Ammatillinen ohjaaja, 61
22
Sanna Neuvonen
Nurmes
Maaseutuyrittäjä, luonto-ohjaaja, 42
23
Anne Nurmikanta
Nurmes
Sairaanhoitaja, vs. palveluesimies, 57
24
Anniina Nykänen
Nurmes
Opettaja, FM, 30
25
Timo Pelkonen
Nurmes
Kiinteistönhoidon esimies, 62
26
Harri Piironen
Nurmes
Koneenkuljettaja, 25
27
Kari Piironen
Nurmes
Maanviljelijä, 59
28
Seija Puoskari
Nurmes
Toimistonhoitaja, 64
29
Erik Reinikka
Nurmes
Sosiaaliohjaaja, teol. kand., 31
30
Kati Reis
Nurmes
Sairaanhoitaja, 46
31
Mikko Ronkainen
Nurmes
Hoiva-avustaja, 55
32
Leena Ruokolainen
Nurmes
Sairaanhoitaja
33
Pertti Ryynänen
Nurmes
Metsätalousinsinööri, eläkeläinen, 71
34
Reeta Rönkkö
Nurmes
Kyläkehittäjä, MMM, 46
35
Esko Saatsi
Nurmes
Maaseutuasiamies, agrologi YAMK
36
Jani Savolainen
Nurmes
Lehtori, 46
37
Arto Siira
Nurmes
Sairaanhoitaja, ensihoitaja, 44
38
Markku Siira
Nurmes
Maanviljelijä, 62
39
Sauli Suomalainen
Nurmes
Perhehoitaja, 62
40
Liina Säppi
Nurmes
Palkanlaskija
41
Jussi Säämänen
Nurmes
Pitäjäneuvos, eläkeläinen, 77
42
Paula Timonen
Nurmes
Sosiaalityöntekijä (YTM), 61
43
Toivo Tolvanen
Nurmes
Maatilayrittäjä, 56
44
Jarmo Turpeinen
Nurmes
Maanviljelijä, 62
45
Erkki Valjus
Nurmes
Sähköteknikko, 69

Lisää ehdokkaita