19

Antti Laakkonen

Nurmes
Opettaja, metsähoitaja, 32

Olen 32 kertaa auringon ympäri kiertänyt monialaosaaja, joka ottaa osaa huomioon useat näkökulmat. Uskon politiikassa keskustelun ja yhteistyön tärkeyteen, johon päätösten tulisi tiedon ja tuloksien lisäksi pohjautua.

Tällä hetkellä toimin metsäalalla opetustehtävissä ja työhistoriani sisältää laajan kirjon useita eri tehtäviä. Olen koulutustaustani puolesta myös laajasti pyrkinyt kehittämään omaa osaamistani metsäsektorin luodessa koulutustaustani rungon. Sisältäen muun muassa metsätalousinsinöörin sekä maa- ja metsätaloustieteen maisterin tutkinnot.

Poliittisten päätösten tulee pohjautua pääsääntöisesti tietoon, tuloksiin ja tavoitteisiin, jotka laaditaan huomioiden kaikkien näkökulmat. Nurmeksen osalta ollaan haastavassa tilanteessa kunnan ikärakenteen kehityksen suhteen, jonka vuoksi palvelut alueella on turvattava ja niitä on kehitettävä. On myös tärkeää kehittää alueen yritysmaailmaa, jotta tulevaisuuden työpaikkoja alueella voidaan kehittää. Uskon myös syvästi että lasten- ja nuorten palveluita on alueella kehitettävä, kuten myös kuntalaisten osallistamista kunnan päätöksissä on lisättävä.

Tiedän myös ilmastonmuutoksen tärkeyden ja Nurmeksen ollessa HINKU-kunta on ilmastotekoja lisättävä, huomioiden kunnan taloudelliset resurssit. On paljon kustannustehokkaita menetelmiä, joilla HINKU-tekoja voidaan luoda ilman suuria investointeja ja osa näistä myös luo pitkän aikavälin säästöjä.

Nurmeksen ollessa vahvasti mukana matkailussa on matkailutoiminta huomioitava aluesuunnitelmissa ja kaavoituksessa. On luotava esimerkiksi luotava tukirakenteita, kuten polku ja reittiverkostoja, joita myös kuntalaiset pääsevät virkistysmielessä käyttämään.

Vaaliteemat

Vahva, Kestävä ja Kasvava Nurmes

Nurmeksen kehitystä alueen vahvana, kestävänä ja kasvavana keskuksena on edistettävä kuntapolitiikan avulla, huomioiden myös muut asukaskeskukset ja tavoitteet. Kuntaliitoksen myötä tärkeys luoda strategisia linjauksia positiivisten tuloksien aikaansaamiseksi on suuri. Tutkimuksissa on todettu, että kuntaliitoksen hyödyt saadaan aikaan vain yhteistyöllä luotujen pitemmän ajan linjausten myötä.

Alueelliset palvelut ja niiden kehitys

Nurmeksen osalta ollaan myös haastavassa tilanteessa kunnan ikärakenteen kehityksen suhteen, jonka vuoksi palvelut alueella on turvattava ja niitä on kehitettävä. On myös tärkeää kehittää alueen yritysmaailmaa, jotta tulevaisuuden työpaikkoja alueella voidaan kehittää. Uskon myös syvästi että lasten- ja nuorten palveluita on alueella kehitettävä, kuten myös kuntalaisten osallistamista kunnan päätöksissä on lisättävä.

Lasten- ja nuorten palvelut ja koulutus

Kunnan ikärakenteen kehitys korostaa lasten- ja nuorten palveluiden sekä koulutuksen täkeyttä. On huomioitava ja kehitettävä kustannustehokkaita ratkaisuja esimerkiksi tukien alueen nuorisotoimintaa. Alueen koulutuspalveluita on tuettava, jotta opetuksen laatu ja opetuksen tukitoiminnot ovat turvattuja. Kuntaliitoksen myötä yhteisten strategisten linjausten luominen ja toiminnan kehitys tämän pohjalta on tärkeää.