10

Anita Karjalainen

Paltamo
Maaseutusihteeri, 44

Olen kolmen lapsen äiti Mieslahdesta Oulujärven rannalta. Olen asunut Paltamossa reilut viisi vuotta. Lapset perheessämme ovat iältään ammattikoululaisesta perhepäivähoidossa olevaan. Maa- ja metsätalous muodostaa suoraan ja välillisesi palkkatöidemme kautta perheemme toimeentulon. Näin ollen sekä lapsiin ja nuoriin että maa- ja metsätalouteen liittyvät asiat ovatkin lähellä sydäntäni ja niihin toivoisin voivani vaikuttaa oman kuntani päätöksenteossa.

Koulutukseltani olen Filosofian maisteri sekä Agrologi AMK. Työskentelen maaseutusihteerinä Puolangan yhteistoiminta-alueella Paltamon ja Ristijärven toimistoilla.

Luottamustehtävät: Paltamon 4H-yhdistyksen hallituksen jäsen sekä MTK Paltamon puheenjohtaja.

Olen nyt ensimmäistä kertaa ehdokkaana kuntavaaleissa ja innoissani lähdössä edistämään kuntalaistemme hyvinvointia ja parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Haluan olla hoitamassa yhteisiä asioita, jotta meillä on tulevaisuudessakin hyvinvoiva kunta, jossa asua. Asiat paranevat vain tekemällä ja tekemiseen tarvitaan arjen asioita tuntevia ihmisiä - Minusta se tekijä löytyy!

Vaaliteemat

Työtä ja toimeentuloa elinvoimaisesta yrittäjyydestä

Työpaikat ja kuntalaisten mahdollisuudet hankkia riittävä toimeentulo ovat elinvoimaiselle kunnalle tärkeitä elementtejä. Minulle on tärkeää, että kunnassamme ylläpidetään ja luodaan yhä parempia mahdollisuuksia niin perinteiselle maa- ja metsätalousyrittämiselle ja teollisuudelle kuin uudentyyppisille ja uusille yrityksille unohtamatta etätyömahdollisuuksien parantamista. Paikallisten palveluiden ja tuotteiden hyödyntäminen on asetettava vahvaksi tahtotilaksi kunnan hankinnoissa.

Lasten ja nuorten laadukas kasvatus ja koulutus sekä monipuoliset vapaa-ajan toiminnan mahdollisuudet

Kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen nousee tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi tehtäväksi kunnassa: Lasten ja nuorten laadukas kasvatus- ja koulutuspolku sekä monipuoliset vapaa-ajan toiminnan mahdollisuudet kaikenikäisille muodostavat tärkeä osan tätä tehtävää.Järjestöt ja yhdistykset on nähtävä entistä tärkeämpinä yhteistyökumppaneina kunnalle kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäjinä ja kehittää monipuolisempaa palvelutarjontaa yhteistyössä heidän kanssaan.

Infra kuntoon

Toimiva infra mahdollistaa sekä monipuolisen yritystoiminnan, etätyöskentelyn että toimivat arjen palvelut. Tarvitsemme kattavat laajakaistayhteydet koko kunnan alueelle, hyväkuntoisen tiestön sekä kevyenliikenteen väylien lisäämistä kuntakeskuksen ulkopuolelle. Hankerahoituksen mahdollisuudet on hyödynnettävä tehokkaasti ja kunnan on panostettava rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen ja tiedottamiseen.