149
Matti Agge
Parainen
yrittäjä, 79
150
Liisa Gunnelius
Parainen
merkonomi, 75
151
Jari Heinonen
Parainen
yrittäjä, 54
152
Tapio Isonokari
Parainen
Luutnantti evp, 68
153
Marja-Leena Kapilo
Parainen
fysioterapeutti, 62
154
Hannele Kauppi
Parainen
KTM, ekonomi, 60
155
Raimo Pärssinen
Parainen
yliopettaja, 63
156
Anu Vuorinen
Parainen
48
157
Samuli Välimäki
Parainen
KTM, myyjä, 39

Lisää ehdokkaita