150

Liisa Gunnelius

Parainen
merkonomi, 75

Kunta on meille todella tärkeä toimija. Kuntana Parainen on aika erikoinen. Avioliiton kautta tulleena minulla on ollut ainutlaatuinen tilaisuus oppia tuntemaan aitoja paraislaisia ihmisiä. Yksi erikoisuus on, että suurin osa ihmisistä on kaksikielisiä.
Saariston olosuhteet ovat tosi erilaiset siitä missä kasvoin saviseudulla, vaikka yhtäläisyyttäkin on.
Erityisesti haastavat luonnonolosuhteet vaikuttavat elämään ja kunnan eri osat ovat vaikeammin yhdistettävissä kuin mannermaalla. Tarvitaan peräänantamatonta luonnetta saada kaikki mukaan.
Työelämässä ollessani kaksikielisessä ympäristössä minulla oli tunne, että oli toinen jalka toisella ja toinen jalka toisella kielialueella vaikka kunnassa tietenkin on vain yksi alue.
Haluaisin toimia edelleen sen hyväksi, että yhteistyö edistyisi.

Vaaliteemat

Kokonaisuuksien huomioon ottaminen päätösten valmistelussa

Monessa asiassa huomaa, että päätösten toimeenpanovaiheessa on paljon kysymyksiä. Monesti ei edes voi saada neuvoa, kun ei sitä ole saatavissa. Siksi olisi tärkeää, että valmisteluun varattaisiin enemmän resursseja.