13
Matti Ahonen
Rautavaara
eläkeläinen, 71
14
Jorma Kettunen
Rautavaara
yrittäjä, 60
15
Jorma Korhonen
Rautavaara
eläkeläinen, 78
16
Eero Kukkonen
Rautavaara
maanviljelijä, 72
17
Jukka Muukka
Rautavaara
yrittäjä, 57
18
Kalevi Nissinen
Rautavaara
eläkeläinen, 69
20
Rauni Pursiainen
Rautavaara
maatalousyrittäjä, 68
21
Anneli Rinne
Rautavaara
Eläkeläinen, 73
22
Timo Tuovinen
Rautavaara
louhinnantyöntekijä, 44
23
Kari Vanhala
Rautavaara
Kouluttaja tietoliikenne ja sähköala, 68

Lisää ehdokkaita