25
Maaret Halonen
Ruovesi
54
26
Esko Häyrynen
Ruovesi
yrittäjä, metsätalousinsinööri, 40
27
Merja Kaitajärvi
Ruovesi
maatalousyrittäjä, 34
28
Anni Koivunen
Ruovesi
Opiskelija, 24
29
Hannu Koivunen
Ruovesi
yrittäjä, 68
30
Outi Mikkonen
Ruovesi
45
31
Jouni Neste
Ruovesi
yrittäjä, 50
32
Juha Rinkinen
Ruovesi
maanviljelijä, 45
33
Miina-Maija Simonen
Ruovesi
Tekniikan opiskelija, 24
34
Tapio Vaali
Ruovesi
eräopas, 66
35
Anu Viskari
Ruovesi
Johtava hoitaja, 48

Lisää ehdokkaita