34

Anne Flinkkilä

Seinäjoki
terveydenhoitaja AMK, sairaanhoitaja AMK, 53

Anne Flinkkilä 52 -vuotias terveydenhoitaja (AMK)/sairaanhoitaja (AMK) Seinäjoelta. Työskentelen perusterveydenhuollossa, lääkärin vastaanotolla. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso ja 3 täysi-ikäistä lasta.
Olen ensimmäisen kauden valtuutettu ja nyt olen ehdokkaana toiselle kaudelle. Luottamustoimeni ensimmäisenä kautena; Into hallituksen jäsen, henkilöstöjaoston jäsen ja kaupunginhallituksen jäsen 2019-2021. Vara-valtuutettuna olen mm maakuntavaltuustossa, EPSHP valtuustossa ja Sedu valtuustossa.
Lisäksi Seinäjoen seurakunnassa luottamustoimeni mm. kirkkoneuvoston -ja kirkkovaltuuston jäsenyys sekä Peräseinäjoen kappeliseurankunnan kappelineuvoston jäsenyys.
Lähellä sydäntäni on oma perhe, läheiset ja ystävät. Matkustelu, mökkeily, moottoripyöräily, lenkkeily ja kuoroharrastus antaa vastapainoa työlle ja luottamustoimille.

Vaaliteemat

Lasten/nuorten ja ikääntyvien hyvinvointiin on panostettava tulevaisuudessa enemmän

Lasten ja nuorten hyvinvointiin pitää jatkossa panostaa paremmin. Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, lisää myös taloudellista hyötyä tulevaisuudessa. Hyvinvoivat lapset/nuoret ovat meidän tulevaisuutemme.
Hyvinvoiva ikääntyvä pystyy asumaan pidempään kotona. Ikääntyvän kotona asumista pitää tukea mm. ennakoivilla kotikäynneillä, matalan kynnyksen palveluilla, omaishoidon tuella jne. Eläkeläisjärjestöt ja muut yhdistykset tukevat ikääntyvien palveluita ja heitä tulee tukea.

Peruspalvelut tulee säilyttää reuna-alueilla

Peruspalvelut pitää turvata jokaiselle kuntalaiselle asuinpaikasta riippumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelut pitää olla laadukkaita ja ne pitää saada läheltä jokaiselle; vauvasta vaariin/mummoon. Jokainen lapsi on oikeutettu turvallisiin ja toimiviin perusopetus-ja varhaiskasvatuspalveluihin asuinpaikasta riippumatta, kohtuullisella etäisyydeltä kodista. Liikuntapalveluiden mahdollisuudesta ja liikuntapaikoista on pidettävä hyvää huolta myös reuna-alueilla.

Turvataan toimivat ja riittävät lähipalvelut kaikille kuntalaisille

Kuntalaisten arki on sujuvaa, kun jokapäiväiseen elämään liittyvät palvelut toimivat. Lähipalvelu merkitsee eri asioita eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteessa oleville kuntalaisille. Lähipalvelu on palvelua, jota käytetään lähes päivittäin ja helposti saavutettavissa. Erityisen tärkeitä helposti saavutettavat lähipalvelut ovat lapsille ja nuorille, vanhuksille ja vammaisille. Lähipalveluiden saavutettavuudessa tulee kiinnittää huomiota myös liikenne- ja kuljetuspalveluiden saatavuuteen.