79

Anne Niemi

Seinäjoki
yrittäjä, 57

Olen kolmannen polven yrittäjä ja toisen polven kuntapäättäjä. Olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä syntymäkunnassani 20 vuoden ajan sekä maakunnallisissa tehtävissä 4 vaalikauden ajan.

Toimin myös järjestötehtävissä ollen tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja.

Syntymäkodissani olen oppinut siihen, että vain mukana olemalla ja osallistumalla voit vaikuttaa. Tämä on ollut minulla yhtenä elämän ohjenuorista.

Toimiessani maakunnallisissa tehtävissä olen havainnut keskuskaupungin merkityksen koko maakunnan kehitykselle. Kunnat eivät ole vain irrallisia toisistaan vaan niiden välillä on voimakas side.

Vaaliteemat

Yrittäjyys

Ei ole kuntaa ilman yrityksiä. Kunnan ja yritysten menestys riippuvat vahvasti toisistaan. Yrittäjyys luo toimeliaisuutta ja työpaikkoja sekä tuo mukanaan niitä kaivattuja veroeuroja.

Kunta on yritysten tärkeimpiä kumppaneita. Yritysten rooli on hyvinkin selkeä, mutta niin tulee olla myös kunnan. Kunnan tulee edesauttaa reilua kilpailua eikä osallistua siihen itse. Yrittäjäystävällinen kunta ottaa hankinnoissaan pienetkin yritykset huomioon.


Viihtyisyys ja vetovoima

Seinäjoki tarvitsee viihtyisän ja vetovoimaisen keskustan. Kaupungin keskustan asukasmäärä on viime vuosina kasvanut huimasti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että palvelut täytyy olla saatavissa helposti ja ilman, että tarvitsee välttämättä omaa autoa.

Keskustan lisäksi on huolehdittava kaupungin eri osien tasapuolisesta kehittämisestä. Kaupungissa voi asua citykeskuksessa tai valita rauhallisempi asuinpaikka hieman etäämmältäkin. Palvelujen saatavuus on huomioitava tarpeita vastaten.

Toimivat palvelut

Sote-palvelujen saatavuus on tärkeä niin lapsiperheille kuin sitten varttuneemmillekkin. Sote-uudistuksen myötä palvelut siirtyvät hyvinvointialueille, mutta kunnalla on silti oma tärkeä rooli mm. ennaltaehkäisevän toiminnan osalta.

Erilaiset harrastetoiminnan mahdollisuudet sekä liikuntapalveluista huolehtiminen ovat tärkeitä ennaltaehkäisevän työn tekijöitä.

Sivistyspalveluiden osalta on kouluverkko- sekä päivähoito mitoitettava niin, että myös eri kaupunginosien tasapuolisuus toteutuu