99

Ari Soidinmäki

Seinäjoki
yrittäjä, 44

Olen 44-vuotias positiivisen elämänasenteen omaava yrittäjä. Työtäni teen ihmisten parissa koulutus- ja valmennuspalveluiden puolella. Koulutusta on tullut hankittua sekä sosiaali- että liiketalouden puolelta, viimeisimpänä ammatillisen opettajan pätevyys. Vapaa-ajalla sydäntäni lähellä ovat ulkoilu, hyvä ruoka, matkailu, elokuvat ja musiikin kuuntelu. Edellisten kuntavaalien jälkeen olen toiminut hyvinvointilautakunnan varajäsenenä ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehenä.

Vaaliteemat

Yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointi

Työvoiman kehittäminen on yritysten menestymisen tae. Panostamalla osaavaan ja hyvinvoivaan työvoimaan, myös työnantaja voi hyvin. Laadukkaan yrityksen tarpeisiin vastaavan täsmäkoulutustarjonnan kehittäminen, toteuttaminen ja ylläpitäminen.

Laadukkaat ja toimivat palvelut

Ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähtökohtana on kaupungin peruspalveluiden toimivuus sekä tavoitettavuus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuva alueellinen kehittäminen on tärkeää ja palveluita on pystyttävä tarjoamaan kaupungin sisällä alueellisesti.

Nuorissa on tulevaisuus

Hyvinvointipalveluihin on panostettava entistä enemmän ja pidettävä huoli siitä, että myös nuoret näkevät Seinäjoen tulevaisuuden kaupunkina. Kaupungin monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuudet edesauttavat hyvinvointia ja viihtyvyyttä kaupungissa.