41

Arja Hyytiä

Seinäjoki
hallintotieteiden maisteri, fysioterapeutti, 69

Ihmisten ja organisaatioiden hyvinvinvoinnin sekä toiminnan kehittäminen ovat innoittajiani. Seuraan aktiivisesti asukkaiden elämään vaikuttavia kaupungin tekemiä ratkaisuja sekä yhteiskunnallisia ja toimintaympäristön muutoksia. On tärkeätä, että niitä avoimesti ja useasta eri näkökulmasta arvioidaan.

Arvostan vuorovaikutteista päätöksentekoa.
Tuon tällaiseen päätöksentekoon ja yhteiseksi hyväksi kokemukset ja kehittämistarpeet, jotka kumpuavat monipuolisesta asiakas- ja potilastyöstä, kehittämistoiminnasta, aluekoordinaatiosta, päättäjäkokemuksista, järjestöyhteistyöstä, tiimityöstä sekä aikuisopiskelusta.
Lapsiperheen arjen ja tarpeet tunnen omasta ja lastemme perheiden näkökulmasta. Työelämän jälkeinen aktiiviaika on parhaimmillaan mahdollisuus. Tämä vaihe on myös ikääntyvien ja vanhusten kohteluun sekä tarpeisiin liittyvä näköalapaikka.

Uskallan edelleen uuteen ja tekemistä Seinäjoella ja (sote)maakunnassa riittää. Sen osoittavat mm. Seinäjoen kaupungin Hyvinvointikertomus, Kouluterveyskysely sekä valtakunnallisen kärkihankkeen - Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen (I&O) - Etelä-Pohjanmaan alueen loppuraportti (Saarinen 2018). Etelä-Pohjanmaa julkaisi tähän liittyen myös poikkihallinnollisen terveyden edistämisen työryhmän raportin(Hyytiä & Saarinen 2018).

Vaaliteemat

TÄMÄN IKÄISENÄ KAIKENIKÄISTEN ASIALLA

Aiemmat valtuustokauteni, luottamustoimeni ja työelämä johtivat siihen, etten jatkossakaan katso olevani nk. yhden asian ihminen.
On paneuduttava kaikkiin päätettäviin asioihin, sillä kunnalla on monia lakisääteisiä tehtäviä. Ne on lueteltu Valtiovarainministeriön sivuilla https://vm.fi/kuntien-tehtavat-ja-toiminta

Olen Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen - tämän toimialan laajuuteen voit tutustua tästä https://www.seinajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/

ASUKKAIDEN OSALLISUUS ON MAHDOLLISTETTAVA

Asukkaiden osallistuminen heitä koskevien asioiden suunnitteluun tuo valmisteluun useita näkökulmia.
Asukkaat, päättäjät, viranhaltijat ja myös media hyötyvät siitä, että lautakuntiin valmistellaan yhden sijasta useampi päätösesitys. Kaikilla on mahdollisuus ottaa niihin kantaa.
Malli on jo olemassa.
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi https://www.kuntaliitto.fi/johtaminen-ja-kehittaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi
Osallistuva budjetointi: https://www.kuntaliitto.fi/osallistuva

HUOLENPITOA JA TEKOJA

Korona iski ennaltaehkäisyn ja terveyttä edistävän työn taloudellisen merkityksen ytimeen. Löytyi tahto, ”nyrkit”, keinot ja yhteistyö.
Jämäkkä yhteistoiminta tarvitsee jatkoa, resurssit ja johdon – muussakin.

Työntekijäpulassa tarvitaan nykyisten ja tulevien työikäisten työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn varmistaminen. Tuetaan työttömien ja eläkeläisten edellytyksiä osallistua työelämään. Lasten työkyky on oppimiskykyä ja vanhusten toimintakyky on itsenäisen kotona asumisen edellytys.