75

Hanna Mäkynen

Seinäjoki
sosiaalineuvos, eläkeläinen, 75

Hanna tässä hei.

Olen eläkkeellä oleva terveydenhoitaja. Kasvoin yrittäjäperheessä. Olen rohkean suomalaisen rintamalotan tytär. Voimani perustuu vahvasti kristilliselle pohjalle.

Olen onnekseni saanut neljä lasta ja yhdeksän lastenlasta. Olen itsekin ollut lapsi, nuori, ruuhkavuosien äiti ja nyt mummu ja eläkeläinen. Ymmärrän ihmiselämää ja korostan ikäystävällisyyttä kuntapolitiikassa. Päätöksiä tehtäköön tasapuolisesti lapsiperheille, yhden ihmisen kodeille ja eläkeikäisten turvaksi.

Olen ollut yhteisten asioiden hoitajana monta vaalikautta, joten kokemusta ja taitoa on.

Seinäjoki on meidän yhteinen kotikuntamme. Meidän asukkaiden ja kunnan etu on yhteinen. Haluan tehdä kuntapolitiikkaa yhteistyössä neuvotellen toisten päättäjien kanssa.

Vaaliteemat

Meidän yhteinen Seinäjoki

Pidän tärkeänä, että Seinäjokea kehitetään ottamalla tasapuolisesti huomioon koko laaja alue. Kunnassamme on mahdollista arvostaa ihmisten toiveita omansa näköiseen elämään ja asumiseen. Kaupunkikeskuksemme kasvaa ja vilkastuu, kyläkeskuksia voidaan kehittää ja jos ihminen haluaa asua "kaikesta kaukana", meiltä löytyy myös siihen mahdollisuuksia. Vain kaikkien luottamushenkilöiden yhteen hiileen puhaltaessa me toimimme asukkaiden eduksi.

Seinäjoki on ihmistä varten

Arkipäiviin meilläkin tarvitaan työtä, turvaa ja iloa. Kaupungin tehtävänä on tukea yrittäjyyttä ja lisätä työpaikkoja. Kaupungin pitää osaltaan lisätä lapsiperheiden jaksamista, nuorison hyvinvointia, asukkaittensa ruuhkavuosista selviämistä ja vanhusten turvaa. Kannattaa arvostaa kolmatta sektoria ja tehdä yhteistyötä. Iloa elämään moni saa yhdistystoiminnasta. Kaupungin on mahdollista innostaa kaikkia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen tarjoamalla järjestöille maksuttomia harrastustiloja.

Luotan tulevaisuuteen

Tulevaisuutta rakennetaan voimakkaalla tahtotilalla. Uskon, että pystymme turvaamaan paremmin ihmisten hoitoon pääsyn. Uskon, että vammaisista ihmisistä välitetään varmasti. Haluan, että mielenterveysasiat nousevat paremmin painopisteeksi. Haluan, että kotihoitoa vahvistetaan. On mahdollista kaventaa terveyden ja hyvinvoinnin eroja ihmisten kesken. Emme tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Mutta sen tiedän, että elämänusko ja selviämisen halu ovat tallella.