50

Helli Kitinoja

Seinäjoki
terveystieteiden maisteri, erityisasiantuntija, 64

Työskentelen ammattikorkeakoulussa osaamisen viennin erityisasiantuntijana. Myös lähes 20 vuoden työkokemus terveydenhuollon opettajana ja sairaanhoitajana ja sen lisäksi yli 20 vuoden työkokemus korkeakoulutuksen ja kansainvälisyyden kehittämisessä ovat auttaneet ymmärtämään, mistä eri ikäisten ihmisten hyvinvointi koostuu. Luottamustehtävät, mm. kaupungin elinvoimalautakunnan jäsenyys, vapaaehtoistyö ja oma perhe, johon kuuluu myös neljä lastenlasta, laajentavat myös käsitystä kaupungin ja sen asukkaiden tärkeimmistä asioista, joiden kehittämisessä haluan olla mukana.

Oman kaupungin elinvoimaisuus mahdollistaa myös sen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden. Kaupungin elinvoimaisuuden näen koostuvan monipuolisista koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista omalla alueella, tuesta yritysten kasvulle ja viennin edistämiselle, asukaslähtöisestä asunto- ja liikennepolitiikasta, kaikkien asukkaiden saavutettavissa olevista lähipalveluista sekä harrastusmahdollisuuksista ja erilaisista tapahtumista. Myös kansainvälinen yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia kehitykselle.

Vaaliteemat

Eri-ikäisten asukkaiden hyvinvointi ja terveys

Ihminen on kokonaisuus, jonka terveys ja hyvinvointi koostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä. Asuminen, hyvät liikkumisyhteydet, koulutus- ja työllistymismahdollisuudet ja toimeentulo, kulttuurielämykset ja vapaa-ajantoiminta, saavutettavat lähipalvelut sekä kokemus turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä vaikuttavat jokaisen asukkaan hyvinvointiin. Olen mielelläni mukana vaikuttamassa asioihin, jotka edistävät eri-ikäisten asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Yrittäjyydestä elinvoimaa

Kaupungin elinvoimaisuuden näen koostuvan monipuolisista eri-ikäisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista omalla alueella. Elinvoimaa vahvistetaan parhaiten tukemalla osaamisen ja yrittäjyyden kasvua koko koulutuspolulla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Näen tärkeänä myös uusien yritysten, yritysten kasvun ja viennin edistämisen tukemisen.
Kaupungin elinvoimaisuus mahdollistaa myös sen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden.

Osaaminen, osallisuus, merkityksellisyys

Osaaminen, osallisuus ja merkityksellisyyden kokemus ovat perusta kaupungin kehitykselle sekä sen yksittäisen asukkaan hyvinvoinnille. Eli arvostetaan ja kehitetään osaamista, mahdollistetaan osallisuus ja vaikuttaminen asioihin sekä vahvistetaan jokaisen asukkaan kokemusta siitä, että hänen tekemisensä on merkityksellistä, on se sitten lapsen leikkiä, nuoren opiskelua, työntekoa, vapaaehtoistyötä, omaishoitoa tai harrastamista. Kaupungissa tehtävillä päätöksillä on merkitystä.