44

Juha Julmala

Seinäjoki
opiskelija, 25

Olen Juha Julmala, 24-vuotias opiskelija ja toimittaja Peräseinäjoelta. Olen kuntavaaleissa Keskustan ehdokkaana. Valtuutettuna haluaisin saada nuorten ja liitoskuntien äänen paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Raikkaasti ja Rohkeasti toimimalla avaruuden pääkaupunki pystyy yhdistämään laajat voimavaransa kaikkien yhteiseksi parhaaksi.

Raikkaasti
- Nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa, jotta tulevaisuuden Seinäjoki olisi tulevaisuuden tekijöiden näköinen kaupunki
- Kaikille mielekästä harrastustoimintaa, parhaana esimerkkinä harrastustakuun (kaikille tarjolla harrastus koulupäivän aikana) käyttöönotto mahdollisimman nopealla aikataululla
- Pidetään kiinni elävästä tapahtumakulttuurista ja tuodaan sitä enemmän myös liitoskuntiin ja kouluihin esim. kesätyömessujen ja yritysvierailulen avulla, jolloin koululaiset saavat kokea ripauksen työelämästä

Rohkeasti
- Ei jätetä ketään yksin, vaan pyritään moniäänisyyteen eli laajennetaan demokratiaa järjestämällä kuntalaisille tilaisuuksia kertoa mielipiteitään
- Tuodaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskelu osaksi kouluarkea, jotta ne taidot, joita tulevaisuuden elämässä tarvitaan kehittyisivät
- Seurataan modernia kehitystä ja sometetaan Seinäjoki maailmankartalle mielenkiintoisten paikallisten henkilöiden avulla, jolloin kuntalaisetkin näkevät mitä kaikkea Seinäjoella tapahtuu
- Kehitetään terveydenhoitoa empaattisempaan ja kuuntelevampaan suuntaan pitämällä huolta henkilökunnan jaksamisesta, ja tuomalla moderneja asiakaslähtöisiä toimintatapoja terveydenhoitoon kuitenkin ilman inhimillisyyttä heikentävää yksityistämistä