45

Justiina Kaleva

Seinäjoki
koulunkäynninohjaaja, 26

Vaaliteemat

Huolenpito

Huolenpito ei tarkoita holhousyhteiskuntaa, jossa yksilön liikkeitä ja valintoja rajataan. Huolenpito tarkoittaa sitä, että huolehdimme heistä, jotka sitä huolenpitoa kipeimmin tarvitsevat. Emme saa jättää taaksemme apua tarvitsevia, köyhiä, lapsia tai vanhuksia, vain siksi että heillä ei ole mahdollisuutta saada ääntään kuuluviiin.

Sillanrakennus

Puoluerajat ylittävä yhteistyö on loistava tapa varmistaa, että päätettävää asiaa on ajateltu jokaiselta kantilta. Kukaan ei ole absoluuttisesti oikeassa, eikä ole olemassa absoluuttista totuutta. Totuus on subjektiivista ja siksi tarvitaan mahdollisimman montaa eri näkökulmaa. Päätöksenteossa tarvitaan jokaista meistä puoluetaustasta, sukupuolesta, suuntautumisesta ja varallisusasteesta riippumatta. Ihmisten välinen hyvähenkinen yhteistyö on se, mitä Suomi ja Seinäjoki tarvitsee.

Koulutus

Yleisopetuksessa pitää palata takaisin siihen mikä on olennaista, oppimiseen, monimutkaisten projektien sijaan. Lasten määrää per aikuinen on pienennettävä, jotta jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet saada apua ja tukea oppimiseen. Tämän lisäksi jokaisella on oltava mahdollisuus kouluttautua mahdollisimman pitkälle riippumatta varallisuudesta.