84

Kati Ojaniemi

Seinäjoki
hoitotyön opettaja, hallintotieteiden maisteri, 48

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja hallintotieteiden maisteri. Työskentelen hoitotyön opettajana lähihoitajakoulutuksessa.
Nyt päättyvällä kaudella olen saanut toimia Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Olen luonteeltani helposti lähestyttävä, vastuullinen, positiivinen ja ahkera. Olen valmis jatkamaan valtuustotyötä myönteisellä otteella koko Seinäjoen ja sen asukkaiden hyväksi.

Vaaliteemat

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat minulle kuntapäättäjänä tärkeitä teemoja. Tavoitteena on päätöksillä parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua, lisätä työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Koulutus ja osaaminen

Mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen kuuluu jokaiselle. Toimivat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, toisen asteen koulutus, elinikäisen oppimisen mahdollistaminen. Kuntapäättäjänä kannan vastuuta siitä, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Turvallisuus

Arjen turvallisuus kunnissa koostuu useista tekijöistä. Toimivista peruspalveluista, turvallisesta asuinympäristöstä, turvallisista julkisista tiloista, kunnossa olevista teistä ja kulkuväylistä, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta. Kuntapäättäjänä haluan edistää kuntalaisten turvallisuutta.