71

Keijo Mäenpää

Seinäjoki
evl evp, 59

Olen 58v everstiluutnantti evp. ja asun Ylistaron Kainastolla. Toimin Ylistaron kylien kehittämishankkeen projektipäällikkönä. Perheeseeni kuuluu kieltenopettaja vaimo ja kaksi tytärtä. Pidän tärkeänä kylien elinvoiman kehittymistä. Kylien yhteinen ääni luo vahvuutta. Koulujen resurssit ja turvallinen oppimisympäristö on turvattava. Palo- ja pelastustoimen läheisyys ja ensihoidon nopeus luo turvallisuutta. Kunnallispolitiikka on ensisijaisesti yhteisten asioiden päivittäistä hoitamista. Terve maalaisjärki kuuluu päätöksentekoon.

Vaaliteemat

Kylien elinvoima ylläpidettävä

Kylät ovat vahvuutemme. Kylien elinvoimaa ylläpitämällä mahdollistetaan asuminen ja eläminen maalaismaisessa ympäristössä taajamien ulkopuolella. Nykyajan tekniikalla on mahdollistettava työskentely ja vapaa-ajan tarpeet. Maankäytöllä ja kaavoituksella on tuettava kylille rakentamista.

Laadukkaan ja turvallisen kouluympäristön turvaaminen

Kaikilla nuorilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön terveessä ympäristössä. Ylistaron laadukas perusopetus ja lukio on hyvä osoitus yksilöllisen opetuksen tuloksellisuudesta. Koulujen henkilöstöresursseissa on lisättävä ennaltaehkäisevää puuttumista ongelmakohteisiin eriävän opetuksen lisäämisellä ja varhaisen puuttumisen resurssointiin avustajamäärää nostamalla. Opettajat eivät yksin jaksa.

Perusturvallisuus on meidän kaikkien etu

Palo- ja pelastustoimen läheisyys ja erityisesti ensihoidon nopea saatavuus on meidän kaikkien etu hätätilanteissa. Ylistaron laboratorio- ja neuvolapalvelut sekä ikäihmisten turva on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla.