102

Leena Valli

Seinäjoki
sosionomi (AMK), koulukuraattori, 41

Olen 41-vuotias naimissa oleva kolmen lapsen äiti Ylistarosta. Ammatiltani olen sosionomi AMK. Työskentelen koulukuraattorina. Olen Ylistaron kappelineuvoston jäsen ja diakoniatoimikunnan puheenjohtaja. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, en pelkää haasteita ja uskallan ottaa vastuuta niin työssä kuin luottamustoimissa. Lapset, perheet ja ikäihmiset tarvitsevat toimivia ja oikea-aikaisia palveluja asuinpaikastaan riippumatta. Jokainen ihminen on laulun arvoinen!

Vaaliteemat

Kaikkien kaupunki

Koti on siellä missä viihdyt! Jokaisella kuntalaisella tulee olla mahdollisuus asua siellä missä haluaa, lapsiperheistä ikäihmisiin. Hoidetut ja turvalliset tiet niin keskustaajamissa kuin kylien välillä on asumisen ja liikkumisen kannalta tärkeä asia.

Ennaltaehkäisevään työhön panostamalla satsataan tulevaisuuteen! Perheille on oltava tarjolla oikea-aikaiset perhetyön palvelut ja lapsille ja nuorille kuraattori- ja psykologipalvelut.