85

Martti Pajulammi

Seinäjoki
opetusneuvos, sairaanhoidon opettaja, 74

Asun Ämmälänkylässä vaimoni Annelin kanssa. Molemmat olemme eläkkeellä. Meillä on kolme lasta ja kuusi lastenlasta. Lasten perheiden vierailut mummolaan tuovat iloista energiaa tavalliseen arkeen. Asumme Ylisen tilalla ja olemme neljäs isäntäpari. Maanviljely on enää lähinnä ympäristön hoitoa.

Työurani olen tehnyt hoitoalalla; sairaanhoitajana, terveydenhoitajana ja yli kolmekymmentä vuotta sairaanhoidonopettajana. Yli puolet opettajan virkavuosista toimin opinto-ohjaajana ja kuraattorina. Nuorten elämää ja siihen liittyviä iloja ja murheita olen saanut seurata läheltä ja olla heidän tukenaan opiskelussa ja erilaisissa elämän prosesseissa.Oppivelvollisuuden laajentamisesta en ole innostunut.

Tulin politiikkaan varttuneemmalla iällä. Yli kolmekymmentä vuotta olen saanut äänestäjien ja puolueen luottamuksen. Olen toiminut sekä kunnallisissa että maakunnallisissa luottamustehtävissä: Seinäjoen kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen jäsen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja ja eri yhtiöiden ja lautakuntien jäsen. Tällä hetkellä olen valtuuston ensimmäinen varajäsen, Seinäjoen Energian hallituksen jäsen, aikaisemmin olin 16 vuotta Energian hallituksen puheenjohtaja ja tällä hetkellä myös maakuntahallituksen jäsen. Olen suorittanut HHJ- kurssin, josta sain paljon arvokasta tietoa hallitustyöskentelyyn.
Aikaisemmin olin useita kausia Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen.

Puolueessa olen toiminut sekä paikallisella- että piiritasolla. Varajäsenenä osallistuin useita kausia puoluevaltuuston työhön.
Harrastuksiini kuuluvat syksyisin hirvijahti, raviurheilun seuraaminen, metsätyöt ja kotiaskareet. Opetusneuvoksen arvo minulle myönnettiin v. 2014.

Vaaliteemat

Elinvoima, yrittäjyys ja yritysten merkityksen ymmärtäminen

Olen valmis osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon näiden teemojen toteuttamiseksi. Erityisesti näen edellämainittujen asioiden merkityksen osana palveluiden turvaamisessa Seinäjoella. Tärkeää on, että palvelut säilyvät ja kehittyvät eri kaupunginosissa. Se on perusedellytys kaupungin elinvoimalle ja väestön kasvulle.

Omaishoitajat

Omaishoitajat ovat ratkaisevassa roolissa ikääntyvien ja vanhusten hoitamisessa. Heidän työtään on tuettava riittävillä vuorohoitopaikoilla ja tämän lisäksi ikääntyvien perhehoitoa tulee kehittää. Julkisten terveydenhuoltopalveluiden rinnalla on säilytettävä ja kehitettävä myös yksityistä palvelutuotantoa.
Peruspalveluista huolehtiminen on kunnan ydintoimintaa.

Koulutus

Koulutus ja tutkimus ovat välineitä, jotka takaavat alueen kasvun ja kehityksen. Valtuusto ratkaisee, millä resursseilla lasten ja nuorten varhaiskasvatus ja perusopetus toteutetaan. Tämä kouluvaihe on nuoren elämässä ratkaisevin jatko-opintoja ajatellen.
Seinäjoki on vähiten kansainvälistyneiden kuntien joukossa. Kansainvälisyyden vahvistamisen haaste on erityisesti ammattikorkeakoululla. Laadukkaan opetuksen lisäksi vetovoimaan vaikuttavat opiskelijahuoltotyö ja opiskelijakaupunki-imago.