42

Olli Isopahkala

Seinäjoki
lehtori, sivutoiminen yrittäjä, 43

Minusta saat... tolkun miehen poliitikon. Päätökset syntyvät rakentavan keskustelun avulla.

Olen rakennustekniikan opettaja sekä sivutoiminen yrittäjä. Työskentelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme lasta. Asumme Karhuvuoressa hyvien ulkoilualueiden lähellä.

Haluan, että Seinäjoella on hyvä elää ja yrittää. Pidetään lapsista, nuorista, vanhemmista sekä perheistä ja yrittäjistä huolta niin, että jokaisen arki on turvallista ja merkityksellistä.

Meillä on hyvät koulusmahdollisuudet kaupungissa. Muun muassa ammattikorkeakoulu lisää alueen elinvoimaisuutta. Pidetään hyvästä koulutustarjonnasta kiinni ja kehitetään niitä edelleen. Tarvitsemme osaamista, koulutusta ja työpaikkoja. Luodaan uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia nuorille, etteivät he lähde täältä muualle.

Kaupungissamme tarvitaan myös yrittäjiä jotka luovat uusia työpaikkoja. Seinäjoki on pärjännyt hyvin yrittäjien kuntaparometrissä. "Toisen menestys ei ole muilta pois."

Vaaliteemat

Koti

Kodin merkitystä ei voi väheksyä. Kaupungissamme on hyvin monessa eri elämäntilanteessa olevia perheitä. Perheiden hyvinvointi on meidän kaikkien etu. Perheet tarvitsevat erilaisia tukipalveluita ja ennaltaehkäiseviä toimia jotta perheiden hyvinvointi säilyy. Myös lastehoito, päiväkodit, koulut ja terveydenhuolto tulee mitoittaa kestävälle pohjalle.

Koulutus

Koulutus on meidän kaikkien voimavara ja aineeton pääoma. Tarvitsemme jatkossakin monipuolista koulutustarjontaa. Koulutusta tarvitaan ammattiin tähtävään tutkintoon, mutta myös lyhyeen ammattitaidon vahvistamiseen. Koulutuksen kehittäminen ja vahvistaminen vaatii panostusta kaikille ikäryhmille peruskoulusta lähtien. Koulun resurssit ja koulutusmahdollisuudet vaikuttavat myös perheiden hyvinvointiin.

Yrittäjyys

Yritysten merkitys meidän toimeentuloon on hyvin merkittävä. Tarvitsemme hyvin monipuolisia yrityksiä ja heidän tuottamiaan palveluita. Arvostan erityisesti lähellä tuotettuja palveluita ja tuotteita. Pidetään kotimaista omavaraisuutta arvossa ja huomioidaan se päätöksenteossa. Vahvistetaan kotimaista ruoka-, elintarvike- ja energiatuotantoa sekä palveluita järkevällä politiikalla.